www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Jsou rodinné farmy v Čechách zázrak?

Vyšlo v Zemědělci: Jsou rodinné farmy v Čechách zázrak?

21.2.14  |    

foto
V době, kdy naše politická garnitura vyzývá k návratu velkovýroben a podpoře velkých agrárních podniků, vyhlásila OSN rok 2014 Rokem rodinných farem. Znamená to pro nás něco? Pokusíme-li se zjistit, kolik u nás rodinných farem vůbec je a jaký mají hospodářský význam, ukáže se, že pro českou administrativu pojem rodinná farma prakticky neexistuje. Přesto většině z nás připadá jaksi samozřejmý.
Rodinné farmy očima sedláků
Rok rodinných farem má upozornit na roli, kterou rodinné farmy hrají v rámci světového zemědělství, na jejich nezastupitelný význam pro stabilitu místních ekonomik, potravinovou soběstačnost i životní úroveň ve venkovských oblastech. Produkce potravin, zemědělské dovednosti a tradiční rodinné hodnoty dědící se z generace na generaci, vytváření pracovních míst i pevných sociálních vazeb ve venkovské krajině – to jsou atributy, které po staletí rodiny sedláků zajišťovaly. Na kontinuitě sedláckého stavu bylo postaveno a stále z něj velkou měrou čerpá i evropské zemědělství. Násilná kolektivizace v padesátých letech přerušila nenávratně kontinuitu po století existujícího selského stavu. To, co komunisté zničili za jedinou dekádu, se nesmazatelně odráží nejen ve vzhledu venkovské krajiny, ale i ve způsobu myšlení zemědělců dodnes. Navazovat na zpřetrhanou tradici sedláctví mohou právě novodobé rodinné farmy.

více show

Příloha:  Článek v týdeníku Zemědělec [998 kB, pdf]
Článek v Bioměsíčníku [1.3 MB, pdf]
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect