www.ctpez.czAkce › 3. Evropské setkání KPZ v Ostravě: Jak zkrátit cestu k jídlu

3. Evropské setkání KPZ v Ostravě: Jak zkrátit cestu k jídlu

29.8.16  |    

foto
Ve dnech od 16. do 18. září se v Ostravě koná setkání evropských organizací a komunit, které se zabývají komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ). Cílem setkání více než stovky lidí z celé Evropy je vedle sdílení zkušeností také ‬strukturalizovat a upevnit rychle se rozvíjející hnutí.

Hnutí Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), které vniklo v 70. letech 20. století v Japonsku, dnes čítá v Evropě více než šest tisíc iniciativ a téměř jeden milion podílníků. Zájemců o tento typ blízké spolupráce komunit se zemědělci a producenty potravin stále rapidně přibývá. Systém vzájemného sdílení rizik a výhod mezi producentem potravin a podílníky nabízí totiž funkční model krátkého distribučního řetězce, bez zapojení třetích stran. Je tak nezpochybnitelnou podporou místních ekonomik, navíc s výrazným sociálním a solidárním aspektem.

V rámci setkání bude poprvé zveřejněna Evropská deklarace KPZ, která definuje, jak evropské hnutí chápe komunitou podporované zemědělství, a měla by mimo jiné omezit možnosti případného zneužití pojmu pro komerční účely. V pracovních skupinách se účastníci seznámí s výsledky výzkumu o KPZ či s konceptem evropského výukového programu „Be part of CSA“ („Zapoj se do KPZ“), který bude v Evropě poskytovat místním komunitám znalosti, dovednosti a kompetence k snadnějšímu vytváření a udržování fungujících skupin KPZ. Dalším z diskutovaných témat bude např. problematika přístupů zemědělců k půdě (access to land) a zábory půdy (land grabbing), které nabývají i v Evropě stále většího významu. Akce se zúčastní řada významných osobností z oblasti solidární ekonomiky a agroekologie, jako je Judith Hitchman (URGENCI), Peter Volz (Agronauten), Denis Carel (AMAP) či Eva Torremocha (IFOAM), kteří se na evropské úrovni aktivně zabývají právy drobných zemědělců a sociálními dopady stávajících agro-potravinářských komplexů.

Zapojení do systému KPZ představuje pro zemědělce významnou stabilizační složku ekonomiky podniku a pro řadu malých statků může být zajištěním odbytu celé jejich produkce.“ komentuje rychlý vývoj hnutí v Evropě i u nás Jan Valeška z PRO-BIO LIGY, která se aktivně na rozvoji KPZ v České republice podílí. Upozorňuje, že KPZ nabízejí podílníkům pravidelný přísun potravin za cenu odpovídající potřebám a možnostem zemědělců i podílníků, produkce je navíc zajišťována na základě principů udržitelnosti, buď v systému ekologického zemědělství, nebo v souladu s ním.

Máme stále menší možnost ovlivňovat cenu a kvalitu našeho jídla. Spotřebitelé zapojeni do komunitou podporovaného zemědělství si však mohou svého farmáře vybrat. KPZ zároveň drobným zemědělcům umožňuje svodně rozhodovat o vlastní produkci a vyjednávat si odpovídající cenu. Cesta jídla je tak krátká a transparentní, pěstitelé nejsou anonymní a odběratelé nejsou oběťmi marketingových triků obchodních řetězců,“ říká Karolína Silná z Ekumenické akademie, která ostravské setkání spoluorganizuje a dlouhodobě se zabývá tématy potravinové suverenity.

V České republice je přibližně 30 KPZ (zhruba 1, 4 tisíc lidí) se zaměřením převážně na produkci zeleniny a ovoce. Nejvíce KPZ se nachází v Praze a Moravskoslezském kraji. Mezi evropské země s největším počtem lidí zapojených do KPZ patří Francie (až 320 tis.), Švýcarsko (26 tis.) a Nizozemí (25,5 tis.) Sektor se velmi rychle rozvíjí.

Studie o aktuální situaci KPZ v Evropě je zde.

Akci organizuje URGENCI - evropská síť KPZ a PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Ekumenickou akademií a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství. Akce je finančně podpořena Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, International Visegrad Fund a Evropskou unií. Setkání je přípravným krokem ke 2. Nyéléni Evropskému fóru potravinové suverenity, které se koná v listopadu v rumunské Kluži.

V případě zájmu o více informací či zprostředkování kontaktů na zajímavé osobnosti setkání, prosím, kontaktujte:

Kateřina Čapounová
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
+420 602 522 335, media@ctpez.cz

Veronika Bačová
Ekumenická akademie
+420 602 950 491, veronika.bacova@ekumakad.cz

Znění tiskové zprávy a doplňující informace k tématu naleznete v příloze. 

Souvisí s členy:  PRO-BIO Liga

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect