www.ctpez.czAkce › BIO STYL: Nenechte si ujít přednášky o ekologickém zemědělství

BIO STYL: Nenechte si ujít přednášky o ekologickém zemědělství

9.3.16  |    

foto
V rámci Festivalu Evolution, který se koná od pátku 18. do neděle 20. března na pražském Výstavišti v Holešovicích můžete v pátek 18.března navštívit cyklus odborných přednášek pro veřejnost, které ve spolupráci se svými členy připravila Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.

V šesti přednáškách se zde můžete dozvědět, jak se stát wwooferem, jak a komu může na venkově pomáhat sociální zemědělství, kam a proč mizí krajové a staré odrůdy a co je zajímavého na pozapomenutých obilninách. Dvě přednášky jsou věnovány tématu chemických koktejlů v potravinách a reziduím v bioprodukci.

Program pro Vás připravila Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství ve spolupráci s VŠCHT, VÚRV v.v.i, Jihočeskou univerzitou a společností WWOOF ČR. Cyklus přednášek se koná se v pátek 18. 3. odpoledne od 11:50 hod. do 16:45 hod v sále č. 6. Vstup pro návštěvníky je možný v rámci platné vstupenky na Festival Evolution.

Přednášky 

11:50 – 12:35 hod

Na ekofarmy do světa
WWOOF: Jak se stát dobrovolníkem na ekofarmách ve světě i u nás.

Jsou dobrodruzi, kteří chtějí poznat život na venkově. Jsou ekofarmy, které vám to umožní. Jak funguje systém mezinárodního dobrovolnictví na ekofarmách a na co se jako wwoofer připravit. Síť WWOOF v České republice a ve světě.

Přednáší: Ivan Šrek a Veronika Šrek Bromová (WWOOF Czech Republic)

12:45 - 13:25
Sociální zemědělství: pro lidi i venkov
Zemědělství nemusí být jen výroba jídla, ale i šance pro osoby se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Účinný model, jak začleňovat znevýhodněné lidi do společnosti, dorazil i do České republiky. Sociální zemědělství nabízí nejen kvalitativní zlepšení života lidem se sociálním a zdravotním znevýhodněním, ale také nový pohled na roli zemědělství, které ve své multifunkčnosti dokáže nabídnout mnohem víc, než jen zajišťování potravin. Nové nabídky pracovního uplatnění, integrace lidí do společnosti, volnočasové aktivity i různé typy terapií se konečně objevují i na českých farmách a jsou přínosem jak pro jejich účastníky, tak i pro rozvoj a stabilitu venkovských oblastí. O prvních zkušenostech, úspěších i existujících překážkách v České republice se dozvíte na této přednášce.

Přednáší: Moudrý Jan, prof., Ing., CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Hudcová Eliška, Mgr. (AREA viva)

13:30 - 14:15
Odrůdy v depozitu
Od planých předků přes krajové odrůdy ke šlechtěným a patentovaným

Rýž, cícer, zlatý kořen, černý kořen, kozí brada, kerblík či mišpule. Proč mizí staré a krajové odrůdy z našich polí a sadů?  Co znamenají krajové odrůdy pro zahrádkáře a co pro vědce - šlechtitele? O starých a místních odrůdách ovoce, zeleniny a obilnin, jejich původu, vlastnostech, možnostech uchování pro budoucnost i o tom, jak funguje genová banka. 

Přednáší: Ing. Vojtěch Holubec, CSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Genová banka)

14:20 - 15:05
Znovuobjevované obilniny
Jednozrnka, špalda, proso i pohanka na vzestupu. Proč jsou dnes právě tyto plodiny hity zdravého stravování? 

Mohl mít Karel IV. na svém stole jednozrnku, dvouzrnku, špaldu, proso nebo pohanku? Plodiny, které téměř vymizely, zažívají dnes renesanci. Proč tomu tak je a kde se s těmito znovu objevovanými plodinami můžete nejčastěji setkat. Specifická chuť, zdravotní benefity i způsob pěstování jsou šancí nejen pro osoby se speciálními stravovacími potřebami, ale i pro ekologické zemědělce.

Přednáší: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.(Výzkumný ústav rostlinné výroby, Genová banka)

15:10 – 15:55
Chemické koktejly v potravinách
Strategie hodnocení rizik koktejlů biologicky aktivních látek a kontaminantů v potravinách

V potravinách a doplňcích stravy se přirozeně vyskytuje velké množství biologicky aktivních sloučenin s pozitivním účinkem na lidské zdraví, zejména antioxidantů. Zároveň však mohou být přítomny látky působící negativně, například kontaminanty. Mohou se zde však také vyskytovat biologicky aktivní látky s negativním účinkem, příkladem mohou být mykotoxiny či alkaloidy. Je velmi složité posoudit rizika / benefity takovýchto chemických „koktejlů“.

Přednáší: doc. Dr. Ing. Věra Schulzová (Vysoká škola chemicko-technologická)

16:00 – 16:45
Rezidua pesticidů v bioprodukci a biopotravinách
Ekologické zemědělství a jeho produkce ve světle chemických analýz

Biopotraviny jsou obecně vnímány především jako produkty předem definovaného procesu ekologického zemědělství (EZ), což neznamená, že jsou zcela prosté znečišťujících (cizorodých) látek. Jejich produkce, přeprava a zpracování neprobíhá v jakémsi ideálním dokonale odděleném světě, ale v prostředí, kde se pesticidy a další chemické látky běžně používaly a používají. Ke  kontaminaci ekologických produktů tak může dojít nejen úmyslným porušením pravidel EZ ze strany ekologického zemědělce, ale i zcela bez jeho vědomí - kdekoli v celém řetězci výroby, zpracování a distribuce. Budou prezentovány obecné přístupy ke kontrole reziduí pesticidů a příklady výsledků z posledních let.

Přednáší: prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická) 

Příloha:  Pozvánka na přednášky [282.8 kB, pdf]
Štítky:  seminář
Souvisí s členy:  JU, VÚRV, VŠCHT

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect