www.ctpez.czAkce › BIONET na polních dnech

BIONET na polních dnech

12.6.14  |    

foto
Přehlídky pokusů ověřování 6 odrůd pšenice ozimé pro pěstování v podmínkách ekologického zemědělství na tradičních polních dnech 24.6. v Praze Uhříněvsi a v Troubsku, 25. 6. v Humpolci.
ČTPEZ v zahájila v loňském roce v rámci projektu Bionet ověřování odrůd pšenice ozimé pro pěstování v EZ. Projekt Bionet, je založen na řešení požadavků praxe, prostřednictvím informací, poznatků a zkušeností z výzkumu a poradenství. Protože Seznam doporučených odrůd (SDO), vydávaný každoročně UKZÚZ, nezohledňuje vhodnost odrůd pro pěstování v EZ, trh s bioosivy je v ČR stále malý, výrobci bioosiv rozšiřují svou nabídku jen velmi málo a zemědělci každoročně žádají o výjimky na použití konvenčního osiva, které budou v budoucnu pravděpodobně značně omezeny, rozhodli jsme se podpořit rozvoj trhu s bioosivy prostřednictvím zmíněného projektu. Současně jsme iniciovali diskuzi v rámci UKZÚZ o možnosti rozšíření SDO o atribut EZ. Ověřování probíhá na 5 místech v celé ČR na plochách v režimu EZ, využívaných pro výzkumné účely.

Zveme Vás na Polní dny, které se dny uskuteční na jednotlivých výzkumných stanicích a to 24. 6. v Praze Uhříněvsi a v Troubsku a 25. 6. v Humpolci. Projekt Bionet je zařazen do programu tradičních Polních dnů, kterých je ČTPEZ partnerem a spolupořadatelem. Do ověřování zařazeno 6 odrůd, na těchto akcích si je můžete prohlédnout, dozvědět se o nich více informací a sami posoudit jejich využití.
Souvisí s členy:  ČZU, VÚRV, VÚP Troubsko

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect