www.ctpez.czAkce › Cyklus seminářů "BIOPOTRAVINY, JEJICH VÝROBA A MOŽNOSTI ODBYTU"

Cyklus seminářů "BIOPOTRAVINY, JEJICH VÝROBA A MOŽNOSTI ODBYTU"

24.8.12  |    

foto
Zveme Vás na cyklus seminářů pořádaných Potravinářskou komorou ČR na téma "BIOPOTRAVINY, JEJICH VÝROBA A MOŽNOSTI ODBYTU". Cílem semináře je poskytnout nové informace provozovatelům podniků pro zpracování biosuroviny české provenience, a také provozovatelům konvenčních potravinářských podniků uvažujících o zavedení produkce v kvalitě bio.

Ekologické zemědělství a produkce biopotravin má velký význam pro výrobu potravin specifické kategorie kvality, má pozitivní vliv na životní prostředí, na rozvoj venkova a na pohodu chovaných hospodářských zvířat. Biopotraviny se v současné době stávají symbolem určitého životního postoje z řad jak výrobců, tak spotřebitelů. V režimu ekologického zemědělství je nyní téměř 12 % zemědělské půdy. Bohužel tomuto stavu neodpovídá objem produkce biopotravin (0,4%) a proto je třeba využít každý nástroj na zvyšování povědomí u stávajících bio-výrobců, ale je nezbytné obracet se na sféru konvenčních producentů s cílem konverze jejich produkce na BIO.

Cílem semináře je poskytnout nové informace provozovatelům podniků pro zpracování biosuroviny české provenience, a také provozovatelům konvenčních potravinářských podniků uvažujících o zavedení produkce v kvalitě bio. Tomuto hledisku odpovídá i výběr přednášejících z řad tuzemských i zahraničních odborníků.

Přihlásit se je možné elektronicky na e- mailové adrese: ehlova@foodnet.cz

Kontaktní osoba:

JUDr. Zdenka Ehlová
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10 – Malešice
tel.: +420 296 411 193
mobil: +420 724 218 765

Podrobný program naleznete v příloze.

Příloha:  Pozvánka včetně programu [72.1 kB, pdf]
Štítky:  biopotraviny, seminář

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect