www.ctpez.czAkce › Ekologické zemědělství na Našem poli

Ekologické zemědělství na Našem poli

21.6.16  |    

foto
Nabočany – Na tradiční výstavě Naše pole, která se konala 9. – 10. června v Nabočanech, se představili také ekologičtí zemědělci.

V průběhu dvou dnů měli zájemci o ekologické zemědělství možnost na ukázkových parcelách shlédnout komentované přehlídky plodin s možností využití v ekologickém zemědělství. Na přednáškách byly prezentovány „Historické odrůdy obilnin v genové bance a jejich využití v současnosti, VÚRV“, „Možnosti uplatnění ekologicky pěstovaných minoritních plodin na trhu a jejich využití, PRO-BIO s.r.o. Obchodní společnost“, „Ukázka druhů a jejich vhodnost jako meziplodiny pro ekologické zemědělství, VÚPT“ a „Nové možnosti výživy dusíkem a zpřístupnění mikroprvků v EZ, Biocont Laboratory“. Uplatnění ekologicky pěstovaných minoritních plodin na trhu přiblížil Petr Trávníček z PRO-BIO obchodní společnosti, o meziplodinách vhodných pro ekologické zemědělství hovořil Karel Vejražka z Výzkumného ústavu pícninářského. Zajímavým exkurzem do minulosti byl příspěvek Jiřího Hermutha a Zdeňka Nesvadby z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, kteří přiblížili historické a regionální odrůdy obilnin v genové bance.

Doprovodný program připravila ve spolupráci se svými členy Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, na jejímž stánku bylo možné potkat řadu specialistů z nejrůznějších oborů s vazbou na ekologické zemědělství. Možnost prezentace svých aktivit přímo na stánku ČTPEZ využili členové Svaz PRO-BIO, RC PRO-BIO Vysočina, Bioinstitut o.p.s., Jihočeská univerzita, ČZU, PRODEJ BIO, KEZ, Agro-Bio Rokycany a Biocont Laboratory. Samostatnou expozici s tématickým zaměřením na ekologickou produkci měl na akci také stánek PRO-BIO obchodní společnost.

Česká technologická platforma se výstavy v Nabočanech zúčastnila počtvrté. Oproti předchozím ročníkům byl ze strany návštěvníků zaznamenán stoupající zájem a vyšší počet fundovaných dotazů na téma rostlinné produkce.Výstavu pravidelně pořádá PROFI PRESS a letos se jí zúčastnilo více než 100 vystavovatelů. 

 

 

 

Příloha:  Přehled komentovaných přednášek [866 kB, pdf]
Štítky:  rostlinná výroba
Souvisí s členy:  JU, ČZU, Bioinstitut, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, PRO-BIO Obchodní společnost , VÚRV, PRODEJ-BIO s.r.o., Biocont Laboratory, s.r.o., AGRO BIO, VÚP Troubsko

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect