www.ctpez.czAkce › "Ekologické zemědělství - víc než jen biopotraviny" na Festivalu Evolution

"Ekologické zemědělství - víc než jen biopotraviny" na Festivalu Evolution

22.3.16  |    

foto
V cyklu šesti odborných přednášek, které se konaly v pátek 18.3. v rámci Festivalu Evolution, se mohli návštěvníci seznámit s tématy úzce souvisejícími se systémem ekologického zemědělství. Blok s názvem "Ekologické zemědělství - víc než jen biopotraviny" zorganizovala Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.

První z prezentací s názvem "Na ekofarmy do světa" byla zaměřena na téma dobrovolnictví na ekofarmách v síti WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). Praktické zkušenosti wwoofera, podmínky, kterými se wwoofing řídí, i vlastní cenné zkušenosti z farmy, která dobrovolnictví sama nabízí, představila rodina Šrekových z farmy Chaos.

Rozvíjející sektor sociálního zemědělství nabízející pracovní uplatnění a umožňující v mnoha obdobách integraci lidí se sociálním, mentálním či tělesným znevýhodněním v zemědělských podnicích odprezentovali profesor Jan Moudrý z Jihočeské univerzity společně s Eliškou Hudcovou z organizace AREA viva.

Vedoucí oddělení Genové banky doc. Vojtěch Holubec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby představil různé druhy a odrůdy dnes již téměř zapomenutých a zemědělsky nevyužívaných plodin a jejich možnosti konzervace ("Odrůdy v depozitu").

V přednášce "Znovuobjevované plodiny" vysvětlila Ing. Dagmar Janovská (taktéž VÚRV), jak se na pozadí historických událostí proměňoval význam zemědělských plodin a proč některé minoritní plodiny na základě svých vlastností zažívají dnes svoji renesanci (projekt HealthyMinorCereals)

"Chemické koktejly v potravinách" doc.Věry Schulzové z  Ústav analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické poukázaly na příkladech výsledků aktuálních studií možnosti, jak posuzovat rizika a benefity současné konvenční a ekologické produkce, a upozornily na možnosti, které v tomto ohledu nabízí interdisciplinární výzkum.

Blok přednášek zakončila prezentace profesora Vladimíra Kocourka (VŠCHT, Pražské vysokoškolské analytické centrum), který se dlouhodobě zabývá výskytem reziduí pesticidu v biopotravinách. Přehled nejčastěji užívaných pesticidů, jejich účinků a reziduálních výskytů ve vybraných konvenčních a biopotravinách a možnostech spotřebitele, jak se reziduí pesticidů co nejefektivněji v potravinách zbavit, byl zakončen posluchačskou diskuzí.

Přednáškové odpoledne, které moderovala Andrea Hrabalová, navštívilo zhruba 280 posluchačů.

Akci předcházela tisková konference. Na té byla oficiálně ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO zahájen letošní ročník soutěže Biopotravina roku a představena problematika výskytu reziduí v ekologické produkci. Odbornou prezentaci pro média přednesl Ing. Jiří Urban z Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského.

Souvisí s členy:  JU, VŠCHT, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect