www.ctpez.czAkce › Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

21.9.18  |    

foto
Zveme Vás na seminář Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech, který se koná 15. října 2018 v Pensionu Markus v jihočeském Frymburku. Po skončení semináře se uskuteční exkurze na farmu MILNÁ, na které Ing. Václav Valenta, majitel hospodářství, představí opatření k podpoře zadržování vody na travních porostech.

Péče o zemědělskou půdu je jedním z hlavních témat, kterému se Bioinstitut věnuje již od doby svého založení. Projekt „JDE O PŮDU – JDE O ŽIVOT II“ pokračuje již druhým rokem a jeho realizací chceme přispět ke změně představy, že půda není jen pouhý substrát, potřebný k pěstování rostlin, ale že jde o živý, velmi složitý ekosystém, kterému je potřeba učit se porozumět. Současná doba se vyznačuje mimo jiné nepředvídatelností změn počasí, které se projevují na jedné straně katastrofálním suchem a na druhé lokálními záplavami. Tyto události ovlivňují zemědělské hospodaření, a tedy limitují možnost produkovat potraviny a krmiva. Stávají se velmi intenzivní výzvou ke změně přístupu k půdě a celostně vzato k práci v krajině.

Proto zveřejňujeme a snažíme se zintenzivnit působení informací týkajících se udržitelného hospodaření s půdou. Založili jsme a provozujeme komunikační platformu o půdě a pro půdu, kanál You Tube Bioinstitut, pořádáme vzdělávací akce. A právě na ně nyní zveme nejen zemědělskou veřejnost, ale i ostatní zájemce o tak zásadní téma, jako jsou souvislosti hospodaření se zemědělskou půdou.

Příloha:  Pozvánka včetně programu [612 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect