www.ctpez.czAkce › Vyšlo v Zemědělci: Komentované prohlídky porostů minoritních plodin na výstavě Naše pole

Vyšlo v Zemědělci: Komentované prohlídky porostů minoritních plodin na výstavě Naše pole

29.5.15  |    

foto
Nenechte si ujít komentované prohlídky vzrostlých porostů minoritních plodin na celostátní přehlídce polních pokusů zemědělských plodin ve dnech 9.-10. června v Nabočanech u Chrudimi. Za odborné asistence našich předních odborníků zde můžete shlédnout více než dvě desítky odrůd a druhů plodin jako je špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito nebo oves.
Stejně jako v předchozích letech mohou návštěvníci výstavy využít odborných konzultací z oblasti ekologického zemědělství a kontroly, které nabídne stan České technologické platformy pro ekologické zemědělství. V prostoru naší prezentace se můžete setkat se zástupci Svazu PRO-BIO, odbornými poradci z EPOS, České zemědělské univerzity, Jihočeské univerzity, Bioinstitutu, kontrolní organizace ABCERT, obchodníky z odbytové organizace PRODEJ BIO a AGRO-BIO Rokycany. Samostatné expozice, kde se můžete dozvědět další informace z oblasti ekologického zemědělství letos nabízí společnosti PRO-BIO Obchodní společnost a BIOCONT Laboratory.

Nejnovější výzkumy ukazují, že tradiční, méně šlechtěné odrůdy a druhy si uchovávají vyšší nutriční hodnoty (vyšší obsah některých bílkovin, minerálních látek a antioxidantů), přispívají k větší variabilitě osevních postupů, vyžadují nižší energetické vstupy a současně se díky robustnosti lépe vyrovnávají s výkyvy počasí v měnících se klimatických podmínkách. Díky svým vlastnostem a stále stoupající poptávce spotřebitelů mají minoritní plodiny vysoký potenciál pro uplatnění zejména v ekologickém zemědělství.

Prohlídka vzrostlých porostů probíhá v rámci výzkumného projektu HealthyMinorCereals, zaměřeného na komplexní výzkum těchto dříve v Evropě rozšířených plodin. Projekt, na kterém se podílí 16 evropských organizací z deseti zemí a který končí v roce 2018, nabídne zemědělcům detailní charakteristiku dostupných genových zdrojů, agrotechnické postupy vhodné pro pěstování v různých klimatických podmínkách či doporučí metody zpracování zrna tak, aby byla zachována jejich nutriční hodnota. Výstupem projektu bude doporučení, jak nové výrobky úspěšně nabídnout spotřebiteli. Hlavním koordinátorem mezinárodního projektu je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., dalšími domácími účastníky v projektu jsou PRO-BIO obchodní společnost, která patří mezi největší zpracovatele minoritních plodin v ČR, či šlechtitelská společnost Selgen a.s..

Komentované prohlídky se konají v termínech:
TermínTémaPřednášející
úterý 9.6. 10:30 hodPřehlídka minoritních plodin – špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito, ovesIng. Janovská, Ph.D., VÚRV a prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., ČZU
úterý 9.6. 11:30 hodPřehlídka odrůd špaldy a ozimé pšenice vhodné do ekologického zemědělstvíIng. Petr Trávníček
středa 10.6. 9:30 hodPřehlídka minoritních plodin – špalda, jednozrnka, dvouzrnka, žito, ovesIng. Janovská, Ph.D., VÚRV
středa 10.6. 11:30 hodPřehlídka odrůd špaldy a ozimé pšenice vhodné do ekologického zemědělstvíIng. Petr Trávníček

Na parcelách budou prezentovány tyto plodiny:
Pšenice špalda - Rubiota (VÚRV)
Pšenice špalda - Zuercher Oberlaender Rotkorn (VÚRV)
Pšenice špalda - Filderstolz (VÚRV)
Pšenice špalda - Alkor (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice špalda - Tauro (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice špalda - Titan (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice šplada - Samir (PRO-BIO obchodní společnost)
Žito ozimé - Elvi (VÚRV)
Žito ozimé - Dankowskie Diament (VÚRV)
Žito ozimé - Aventino (VÚRV)
Oves setý pluchatý - Atego (VÚRV)
Oves setý pluchatý - Gregor (VÚRV)
Oves setý pluchatý - Korok (VÚRV)
Oves setý černý - Raven (VÚRV)
Oves setý černý - Cavaliere (VÚRV)
Oves nahý - Kamil (VÚRV)
Oves nahý - Otakar (VÚRV)
Pšenice jednozrnka - Einkorn (VÚRV)
Pšenice dvouzrnka - Rudico (VÚRV)
Pšenice ozimá - Aszita (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice ozimá - Scaro (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice ozimá - Tengri (PRO-BIO obchodní společnost)
Pšenice ozimá - Wiva (PRO-BIO obchodní společnost)

Porosty se nachází v prostoru pokusných parcel VÚRV, v.v.i. a PRO-BIO obchodní společnost (poloha je označena v přiloženém plánku).

Pro zájemce připravilo VÚRV, v.v.i. mimo jiné také ukázku 55 plevelných druhů s odborným komentářem o systému jejich správné regulace. Prezentovány zde budou vybrané nejvýznamnější plevelné druhy, které v současné době expandují na polích. Poukázáno bude na jejich biologické vlastnosti a rizika expanzí. V posledních letech stoupá význam teplomilných plevelných druhů, které vystupují i do vyšších poloh a do oblastí, kde se dříve nevyskytovaly. Odborný výklad zajišťuje Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Spolek PRO BIO poradenství, ČZU, JU, Bioinstitut, AGRO BIO, PRODEJ-BIO s.r.o., PRO-BIO Obchodní společnost , Biocont Laboratory, s.r.o.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect