www.ctpez.czAkce › Naše pole: Pozvánka na komentované přehlídky pro ekozemědělce

Naše pole: Pozvánka na komentované přehlídky pro ekozemědělce

30.5.16  |    

foto
Ve dnech od 9. do 10. června je pro ekologické zemědělce na výstavě Naše pole v Nabočanech opět připravena série komentovaných přehlídek. V průběhu dvou dní zde můžete shlédnout prezentaci odrůd špaldy a pšenice ozimé, ukázky minoritních plodin, meziplodin vhodných pro ekologii či starých a dříve u nás vyšlechtěných odrůd z genové banky, případně se dozvědět o nových ekologických možnostech výživy rostlin. Informace o podmínkách certifikace, systému kontrol, poradenství, ochraně rostlin i nejnovějších výsledcích výzkumů v ekologickém systému hospodaření můžete získat v informačním stánku České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

Na stánku České technologické platformy pro ekologické zemědělství je možné získat jak obecné informace o systému hospodaření, kontrolách či podmínkách certifikace, tak odpovědi na konkrétní dotazy, které se týkají rostlinné i živočišné produkce. Vedle pracovníků ČTPEZ jsou připraveni vám poradit pedagogové z České zemědělské univerzity a Jihočeské univerzity, kontroloři z kontrolní organizace KEZ i poradci ze Svazu PRO-BIO ekologických zemědělců. Odbytové možnosti můžete prověřit se zástupci obchodní společnosti PRODEJ-BIO. Na dotazy týkající se ochrany a výživy rostlin vám mohou odpovědět pracovníci firem AGRO-BIO Rokycany a Biocont Laboratory. Stejně jako loni, i letos, tentokrát s Výzkumným ústavem pícninářským, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, PRO-BIO Obchodní společností a Biocont Laboratory nabízíme návštěvníkům možnost účastnit se komentovaných přehlídek zaměřených na ekologické zemědělství.

Program komentovaných přehlídek:  

Čtvrtek 9. června 13:00 - 13:20 / pátek 10. června 10:00 - 10:20

Historické odrůdy obilnin v genové bance a jejich využití v současnosti

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., přednáší Ing. Jiří Hermuth, Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D.

V současné době se zvyšuje poptávka po starých nebo odrůdách plodin, které byly v naší zemi dříve vyšlechtěné. To je dáno hlavně zvyšujícím se zájmem o ekologické zemědělství i o hospodaření s nižšími vstupy. Historicky se v Českých zemích začaly šlechtit pšenice a jarní ječmen již koncem 19. století. Šlechtění ječmene ozimého, žita a ovsa spadá do počátku 20. století. Zpočátku šlechtění spočívalo ve výběru a teprve od začátku 20. století se se znovuobjevením Mendelových zákonů začalo používat i křížení. Následně se šlechtěním zemědělských plodin začala zabývat celá řada šlechtitelských stanic a výzkumných institucí. Mnoho klíčových odrůd vyšlechtěných v průběhu 20. století je dnes uchováváno v genové bance v Praze. Komentované přehlídky pracovníků genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze budou zaměřeny na ukázky několika odrůd ozimé pšenice a ozimého ječmene, které byly významné v průběhu 20. století a vycházely z tradic a umu šlechtitelské práce v Českých zemích.

Čtvrtek 9. června 13:30 - 13:50 / pátek 10.6. 10:30 - 10:50

Přehlídka porostů špaldy a pšenice ozimé vhodných pro ekologické zemědělství

PRO-BIO s.r.o. Obchodní společnost, přednáší Ing. Petr Trávníček

Výběr vhodných odrůd pro ekologické zemědělství je velmi důležitý jak pro samotný princip ekologického hospodaření, tak i ekonomickou rentabilitu celé ekologické produkce. Pro pěstování jsou vhodné odrůdy s dobrou odnožovací schopností a s dobrou odolností proti chorobám. Odrůdy pšenice špaldy, které budou k vidění na parcelách PRO-BIO s.r.o. jsou prověřené dlouholetým pěstováním a vyznačují se vhodnými vlastnostmi pro ekologické zemědělství.

14:00 - 14:20 / pátek 10.6. 11:00 - 11:20

Možnosti uplatnění ekologicky pěstovaných minoritních plodin na trhu a jejich využití

PRO-BIO s.r.o. Obchodní společnost Přednáší Ing. Petr Trávníček

Český trh s bioprodukcí se zvětšuje a vedle stále silného importu ze zahraničí stoupá i podíl domácí ekologické bioprodukce. Na náš stůl se opět vrací plodiny jako špalda, dvouzrnka, jednozrnka, pohanka, které s nástupem zemědělské intenzifikace téměř zcela vymizely z našeho jídelníčku. V současné době můžeme tyto suroviny a výrobky z nich stále častěji nacházet na pultech obchodů se zdravou výživou, ale i v supermarketech a obchodních řetězcích. S rozšiřujícím se trhem biopotravin a zvyšujícím se zájmem spotřebitelů o výrobky z minoritních plodin stoupá také poptávka zpracovatelů po kvalitní lokální bioprodukci. Vedle praktických ukázek minoritních plodin na přednášce získáte informace o způsobech a možnostech vhodného zpracování i odbytu. Součástí bude i malá ochutnávka pokrmů.

Čtvrtek 9. června 15:00 - 15:20 / pátek 10.6. 12:00 - 12:20

Ukázka druhů a jejich vhodnost jako meziplodiny pro ekologické zemědělství

Výzkumný ústav pícninářský spol. s .ro. Troubsko, přednáší Ing Karel Vejražka Ph.D.

Pěstování meziplodin je jedním z tradičních bodů osevních postupů v ekologickém systému hospodaření. Nejběžněji používané druhy jsou svazenka vratičolistá a hořčice setá. Existuje ale mnohem více druhů, které lze jako meziplodiny využít. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. má ve svém odrůdovém portfoliu zástupce z více než 20 druhů. Během prohlídky bude komentována jejich vhodnost jako meziplodin z různých úhlů pohledu. Zhodnocena bude rychlost jejich růstu, celkový nárůst biomasy, fixace vzdušného dusíku, vhodnost z pohledu osevního postupu a ekonomická efektivnost.

Termín dle osobní dohody přímo na stánku

Nové možnosti výživy dusíkem a zpřístupnění mikroprvků v EZ

Biocont LABORATORY, spol. s r.o., přednáší Ing. Martin Teplý

V ekologickém zemědělství se tradičně používají hnojiva jako jsou hnůj, kejda, kompost nebo další vedlejší produkty hospodaření. Ne vždy má ekologický zemědělec možnost získání těchto produktů a půdy, na kterých hospodaří, se stávají chudšími a chudšími. Klasické zdroje dusíku a dalších lze v současnosti nahradit bakteriálními produkty. Biocont LABORATORY v rámci své prezentace nabízí představení biologických přípravků registrovaných pro ekologické zemědělství. V prvním případě s účinnou složkou bakterie Azotobacter, která je schopna po celou dobu růstu poutat vzdušný dusík a tak obohacovat půdu (40-60 kg/ha), a přípravek s účinnou složkou obsahující mikrobiální kultury kmenů Bacillus mucilaginosus, které podporují uvolňování fosforu a draslíku do půdy, a jsou vhodné do půd s těžko dostupnými prvky.

Souvisí s členy:  ČZU, JU, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, PRO-BIO Obchodní společnost , VÚRV, PRODEJ-BIO s.r.o., Biocont Laboratory, s.r.o., VÚP Troubsko, AGRO BIO

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect