www.ctpez.czAkce › Pozvánka na Biosumit 2015

Pozvánka na Biosumit 2015

22.7.15  |    

foto
Ve dnech 2. a 3. září se v Praze koná Biosummit 2015, odborná konference o ekologickém zemědělství určená zemědělcům, výrobcům, marketérům i zástupcům státních i nevládních organizací. Kladete si otázku, jak významná je role a potenciál ekologického zemědělství v současném zemědělství? My také. Biosummit Vám pravděpodobně nedá jasnou odpověď, ale pokusí se Vám ve dvou dnech nabídnout přínosný vhled.

V dvoudenním programu zaměřeném na aktuální téma přínosů ekologického zemědělství k půdě a udržitelnosti vystoupí řada zahraničních i českých přednášejících. Dozvíte se tu, zda ekologické zemědělství může být nositelem pozitivních změn, zda musí být intenzita a udržitelnost nutně vnímána jako protiklady, jaké jsou přísliby ekologického zemědělství pro úrodnost půdy a jaká je skutečná realita. Zajímavý blok přednášek nabídne téma potenciálu ekologického zemědělství pro rozvoj regionů. Na praktických příkladech Vám zde ukážeme, jak lze v regionu snížit import biopotravin a zároveň uspokojit poptávku po biopotravinách, jak efektivně spolupracovat s městskými samosprávami (i v městských aglomeracích, jako je Vídeň) i jak zapojit regionální biovýrobce do podpory cestovního ruchu a rozvoje gastronomie (projekt BioRegio Bayern 2020). Aktuální situaci podpor v právě se rozbíhajícím Programu rozvoje venkova i stručný nástin toho, co můžeme očekávat od připravovaného nového evropského nařízení, představí v programu konference zástupci Ministerstva zemědělství ČR.

Mezi zahraničními přednášejícími jsou například Friedhelm Taube z Univerzity Kiel (Německo), Bernhard Kromp, Bioforschung Austria (Rakousko), Klaus Wiesinger, Bavorský zemský ústav pro zemědělství (Německo). Úspěšné domácí projekty představí Miloslav Knížek, Bemagro, Lidka Mužikovská, Agrofyto či Miroslav Florian, ÚKZÚZ.

Součástí programu je Biotrh 2015 v prostorách Národního zemědělského muzea, na kterém budou nabízet své produkty pouze ekologičtí farmáři. Zde také večer proběhne společenské setkání účastníků i hostů konference. Akce je pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, akci slavnostně zahájí ministr osobně.

Biosummit se koná ve dnech 2.-3. 9. v prostorách Ministerstva zemědělství ČR, v rámci Září - Měsíce biopotravin. Registrovat se můžete již dnes na www.biosummit.eu. Vstupné na přednášky zdarma.

Více na:  www.biosummit.eu

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect