www.ctpez.czAkce › Co byste si neměli na Biosummitu 2015 nechat ujít

Co byste si neměli na Biosummitu 2015 nechat ujít

27.8.15  |    

foto
Ve dnech 2. a 3. září se v Praze koná Biosummit, mezinárodní odborná konference pro ekologické zemědělství. Dvoudenní program je zaměřen na stoupající význam ekologického zemědělství v rozvoji regionů a možné přínosy ekologického zemědělství ve vztahu k přírodním zdrojům a ochraně půdy. Na konferenci vystoupí řada zahraničních i českých přednášejících. Těšit se můžete na Prof. Friedhelma Taube (Univerzita Kiel, Německo) Martina Otta, prezidenta FiBL, švýcarského ekozemědělského výzkumného ústavu, Berhnarda Krompa z rakouského Bioforschung Austria či Miroslava Floriána, ředitele Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ.

Naše zahraniční tipy:

Friedhelm Taube  (Univerzita Kiel, Německo) - Jsou intenzita a udržitelnost v zemědělství v protikladu? Výživa rostlin, zvířat a lidí mezi ekologií a ekonomikou. Jaká řešení nabízí ekozemědělství?

Jeden z nejvýraznějších evropských ekozemědělských vědců současnosti. Vedoucí katedry ekologického zemědělství a krmivářství z prestižní univerzity v v německém Kielu se zaměřuje zejména na materiálové a energetické toky v systémech zemědělské produkce s důrazem na ekologické zemědělství a udržitelnost agrosystémů. Detailně se zabývá ekonomikou farem a ekologickou intenzifikací zemědělství.

Berhnard Kromp (Bioforschung Austria) - Regionální podpora ekologického zemědělství a prodeje biopotravin ve Vídni. 

Kousek od našich hranic leží Bioforschung Austria, soukromý výzkumný ústav pro ekologické zemědělství, ve kterém je Berhnard Kromp ředitelem. Se skromností sobě vlastní a hlubokou znalostí problematiky bude na Biosummitu prezentovat úspěšný projekt rozvoje vídeňského veřejného biostravování, za jehož realizací jejich ústav stojí. Stejně tak, jako stojí za výrazným rozvojem ekologického zemědělství ve svém regionu. Dokonalé poradenství v oblasti kvality půdy, které dlouhodobě poskytují, osvětové akce pro odbornou i širokou veřejnost, přeshraniční projekty s našimi ekologickými vinaři, dlouhodobě s výbornou kvalitou... Proč u nás už takovou instituci dávno nemáme? 

Klaus Wiesinger (Bavorský zemský ústav pro zemědělství) "Bioregio Bayern 2020". Jak snížit import bioproduktů a zároveň uspokojit stoupající poptávku po biopotravinách? Bavorský zemský projekt na podporu regionální bioprodukce. 

V Čechách bude tahle přednáška trochu jako zjevení. Představte si, že přesvědčíte zemskou vládu, že region tak silný, jako je Bavorsko, bude fajn rozvíjet společně s ekologickým zemědělstvím, pak založíte nebo podpoříte školy, kde se vyučuje EZ, vytvoříte síť prodejen s místními biopotravinami, podpoříte výzkum i odborné poradenství pro zemědělce a za cíl si dáte zdvojnásobit do roku 2020 bioprodukci v regionu.., a pak to všechno budete koordinovat z postu místní státní správy. O kus dál na západ tohle všechno jde. 

Martin Ott (Nadace Fintan Rheinau) Půda jako základ zemědělství a lidské obživy z pohledu výzkumu a praxe biodynamického sedláka.  

To, že je biodynamika životní postoj, není pochyb. To, že se stává v poslední době stále citovanějším systémem a nachází si stále větší okruh příznivců i u nás, je realita.  Martin Ott, předseda správní rady švýcarského výzkumného ústavu FiBL, neúnavný propagátor ekologického zemědělství, politik a filozof, nám bude vyprávět o významu půdy očima biodynamického sedláka. Prezentace ukázkové farmy Rheinau, švýcarského projektu, ve kterém se podařilo propojit environmentální, vzdělávací, sociální, produkční i politické zájmy. 

Spoustu dalších přednášek a zajímavých přednášejících a detailní program akce najdete na stránkách biosummit.eu.  

Akci 2. září zahájí osobně ministr zemědělství Marian Jurečka. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad zemědělců, politiků, obchodníků, zemědělských zájmových organizací a vědeckých pracovníků a nabídnout vhled do současných témat. Akce se koná ve dnech od 2. září v prostorách Ministerstva zemědělství ČR a 3. září v budově Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Zde můžete navštívit Biotrh s bioprodukty, případně absolvovat prohlídku muzejních expozic. Konference zahajuje letošní Měsíc biopotravin. Vybrané tipy Organizátoři konference jsou společnost Felicius a Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, odbornými partnery Bioinstitut, ÚKZÚZ, FiBL, PRO-BIO Svaz EZ a IFOAM EU Group. Bližší informace a program naleznete na webu: www.biosummit.eu , kde je i přihlašovací formulář. Vstup na konferenci je volný.

Příloha:  Pozvánka Biosummit 2015 [713 kB, pdf]
Pozvánka Biotrh 2015 [647.1 kB, pdf]
Štítky:  konference

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect