www.ctpez.czAkce › Pozvánka na Biosummit 2016

Pozvánka na Biosummit 2016

3.10.16  |    

foto
S koncem září skončil 12. ročník Měsíce biopotravin. Kdo nestihl navštívit ani jednu z akcí, které se v září konaly na ekofarmách, u výrobců nebo v prodejnách biopotravin, má možnost získat zajímavý vhled do vývoje a aktuálních trendů a výzev ekologického zemědělství na listopadovém Biosummitu.

Dvoudenní setkání významných evropských aktérů ekologického zemědělství se koná 14. a 15. listopadu v Praze a jeho snahou je zpřístupnit odborné i široké veřejnosti nové poznatky z oblasti ekologického zemědělství z České republiky i špičkových zahraničních pracovišť. Letošní ročník představí posluchačům nové informace a zkušenosti s fungováním ekologického zemědělství (EZ) v evropských zemích a i konkrétní příklady úspěšných ekozemědělských projektů. Chybět nebudou informace o regionální i přeshraniční spolupráci, prostor pro prezentaci bude mít výzkum EZ v regionu střední a východní Evropy, vč. zkušeností s využíváním nových inovačních programů, a představení fungujících systémů poradenství pro EZ.

První den konference budou diskutovány zejména výzvy EZ – jeho současná a budoucí role v evropské zemědělské politice a příležitostí a bariéry rozvoje ekologického zemědělství. Dokážeme využít potenciálu, který nabízí ekologické zemědělství pro ochranu půdy, vody a utváření krajiny? Může ekologické zemědělství vyprodukovat dostatek potravin? Jaká je jeho role a nabídka při řešení současných problémů evropského zemědělství? Na tyto a další otázky odpoví zahraniční i čeští odborníci, výzkumníci, zástupci státní správy i politici. Na moderované besedě se zástupci ze zemí střední a východní Evropy pokusí definovat hlavní příležitosti a bariéry pro rozvoj ekologického zemědělství v zemích bývalého východního bloku. Poprvé zde budou prezentovány také informace o ekonomické výkonnosti odvětví EZ z dat FADN a představena srovnání výsledků ekologických a konvenčních zemědělců a porovnání ekonomiky ekofarem ČR s vybranými zeměmi EU.

Druhý den konference je určen zejména praxi a zemědělským poradcům a je věnován produkčnímu potenciálu ekologického zemědělství především na orné půdě. Mimo jiné zde bude představena zcela nová forma podpory v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV) – konkrétně opatření 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP- která vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství (EIP) „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ a jejímž cílem je podpořit fungování tzv. operačních skupin.
Konferenční blok bude věnován také prezentaci již vzniklých zahraničních inovačních projektů, které mohou sloužit jako inspirace pro ČR (více např. na http://www.ok-net-arable.eu/ a http://agrispin.eu/). Své zkušenosti z praktického přenosu výsledků výzkumu do praxe a různých forem poradenství představí zástupci z Rakouska, Estonska, Ukrajiny či Polska. Část programu je zaměřena na představení aktivit, které nabízí či zajišťují jednotlivé instituce pro rozvoj ekologického zemědělství u nás.

Nenechte si ujít

Doporučujeme přednášky předních evropských odborníků Urse Niggliho, zakladatele a současného ředitele švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Jana Plaggeho, prezidenta německého svazu ekologických zemědělců Bioland a viceprezidenta IFOAM EU, Marco Schlütera, evropského experta na EZ a dřívějšího dlouholetého ředitele IFOAM EU, či Andrease Kranzlera, ředitele pobočky výzkumného ústavu FiBL v Rakousku a hlavního koordinátora projektu Bionet. Zajímavý vhled do využití produkčního potenciálu EZ nabídne pravděpodobně prezentace Oleksandera Yushchenka, ředitele největší ukrajinské ekofarmy Galeks Agro, která hospodaří ekologicky na více než 5 tisících hektarech.

Tipy na zajímavé zahraniční přednášející

Urs Niggli – zakladatel a dlouhodobý ředitel Výzkumného institutu pro ekologické zemědělství FiBL ve švýcarském Fricku (od r. 1990, 120 vědeckých pracovníků). Vědec, vizionář a jeden z nejvýznamnějších představitelů evropského ekozemědělského hnutí. Iniciátor řady ekozemědělských výzkumných platforem – TP Organic, čelní propagátor ekologického zemědělství v Evropě i ve světě a současně zkušený zemědělský praktik. Dlouhodobě se zasazuje o rozvoj udržitelných zemědělských systémů ve světě.

Jan Plagge – president Biolandu,svazu německých ekologických zemědělců (jeden z největších svazů v Evropě, který zaštiťuje přes šest tisíc ekologických zemědělců v Německu a severní Itálii a přes tisíc výrobců a obchodníků s biopotravinami) a současný vicepresident IFOAM EU. Je členem poradního sboru BÖLW, svazu ekologických zpracovatelů, výrobců a prodejců biopotravin, a majitelem ekologické farmy. Dlouze působil jako poradce pro ekologické zemědělství.

Marco Schlüter - bývalý ředitel IFOAM EU (2003 - 2014) stojí za významným posílením ekozemědělského sektoru v Evropě a upevněním jeho pozice a role ekologického zemědělství ve Společné zemědělské politice. IFOAM EU Group zaštiťuje více než 180 evropských ekozemědělských organizací a aktivně se podílí na tvorbě evropských právních předpisů a přípravě strategických dokumentů v oblasti ekologického zemědělství.

Andreas Kranzler – ředitel pobočky FiBL v Rakousku. uskuJe vedoucím projektu BIONET, jehož cílem je dlouhodobé budování spolupráce mezi praxí, výzkumem a poradenstvím. Forma testování vědeckých poznatků v reálném prostředí ekofarem přímo na základě jejich potřeb a požadavků je v Rakousku úspěšným modelem pokusnictví a sdílení zkušeností se ukazuje jako praktický nástroj rozvoje ekologického zemědělství zejména na orné půdě.

Výběr z přednášejících řečníků

Urs Niggli (ředitel FiBL, CH), Jan Plagge (prezident Bioland a viceprezident IFAOM EU Group, DE), Marco Schlüter (expert EZ a dřívější ředitel IFOAM EU Group, BE), Merit Mikk (EOFF, EE), Daniel Jurečka (ředitel ÚKZÚZ, CZ), Oleksander Yushchenko (majitel Galeks Agro Ukrajina), Jan Gallas (ředitel OEEZ MZe, CZ), Andreas Kranzler (ředitel FiBL AT), Ryszard Czerwiński (ředitel DODR Wroclaw, PL), Urszula Bogusiewicz (DODR Wroclaw, PL), Urszula Kozaczuk (DODR Wroclaw, PL), Toralf Richter (odd. mezinárodní spolupráce FiBL, CH), Zdeněk Perlinger (předseda Svazu PRO-BIO, CZ), Kateřina Urbánková (Svaz PRO-BIO, CZ), Hana Šejnohová (ÚZEI, CZ), Josef Hanibal (náměstek ÚZEI, CZ), Vladimír Kostlivý (ÚZEI, CZ), Tomáš Zídek (RSJ Agro, CZ), Dora Drexler (ÖMKi, HU), Thomas Rech (MZe, AT), Jiří Urban (ÚKZÚZ, CZ), Andrea Hrabalová (ČTPEZ, CZ) a další.

Biosummit se koná 14. a 15. listopadu 2016 v prostorách Ministerstva zemědělství na v Praze na Těšnově a pořádá jej společnost Felicius s.r.o. Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství je partnerem akce. Konference proběhne pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky. Detailní program konference a možnost registrace účasti naleznete na stránkách http://www.biosummit.eu.

Štítky:  konference

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect