www.ctpez.czAkce › Pozvánka na konferenci: Mokřady v zemědělské krajině

Pozvánka na konferenci: Mokřady v zemědělské krajině

8.10.15  |    

foto
Ve dnech 11. až 16. října t.r. se v Českých Budějovicích uskuteční mezinárodní konference s názvem “Wetlands in Agricultural Landscapes: Present State and Perspectives in Europe – Mokřady v zemědělské krajině: současný stav a jejich evropské perspektivy“, kterou pořádá Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) spolu s partnerskými organizacemi - Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni. Cílem konference je výměna vědeckých a odborných poznatků i praktických zkušeností o úloze mokřadů v převážně zemědělsky využívaných územích, zejména evropských, a shromáždění námětů k začlenění mokřadů do krajiny jako ekosystémů, omezujících nepříznivé důsledky klimatických změn, především častějšího výskytu období sucha, na evropské zemědělství a dlouhodobé zásobování vodou.

Místem konání konference je hotel Clarion v Českých Budějovicích. Konference je částí předem definovaného projektu MŽP „Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky, financovaného z norských fondů v programovém období 2009-2014. Konferenčním jazykem bude angličtina, v pondělí 12. října a v pátek 16. října bude zajištěn překlad do češtiny. Účast na konferenci je zdarma. 

Celý program s časovým rozvrhem konference je umístěn na internetové adrese: http://conference2015.wetlands.cz/. Tamtéž budou umístěny abstrakty všech konferenčních příspěvků (přednášek a plakátových sdělení – posterů).

Jednání konference bude po úvodním zasedání rozčleněno do 7 sekcí na tato témata:

  • (a) Voda a klima
  • (b) Zemědělské znečištění mokřadů a jeho odstraňování
  • (c) Biologická rozmanitost mokřadů v zemědělské krajině
  • (d) Paludikultura, tj. pěstování plodin v mokřadních podmínkách
  • (e) Ochrana, obnova a tvorba mokřadů v zemědělské krajině
  • (f) Legislativa a zemědělská politika ve vztahu k mokřadům
  • (g) Pohled zemědělců a dalších uživatelů zemědělské půdy na mokřady
  • Každé téma má 2 gestory, jednoho zahraničního a jednoho z České republiky. Ti zpravidla pronesou úvodní přednášky ke každé sekci, jejíž jednání pak budou řídit. Následovat budou další přednášky. V programu je též vyhrazen čas na prezentaci plakátových sdělení, tzv. posterů. 

Ve středu 14. října se budou konat 4 celodenní exkurze: tři z nich do chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko s jejími rybníky a rašeliništi, a jedna k obnovenému úseku toku a nivy řeky Stropnice a poté do expozice živých vodních a mokřadních organismů a přírodního parku „Schremské rašeliniště“ v Dolním Rakousku.

K účasti na konferenci se přihlásilo 150 účastníků/ic z 18 evropských a 6 mimoevropských zemí s celkem 48 přednáškami a 25 plakátovými sděleními – postery. 

Organizátoři rádi na konferenci uvítají novináře a publicisty české i zahraniční. Rovněž uvítáme šíření informaci o konferenci kolegům/gyním a institucím, které mají blízko k mokřadům a k zemědělství. Krátká tisková konference s organizačním výborem a vedoucími sekcí se uskuteční v zahajovací den konference v pondělí dne 12.10 ve 12,45h v malém jednacím sále hotelu Clarion.

Za organizační výbor konference:

Mgr. Libuše Vlasáková koordinátorka projektu Ministerstvo životního prostředí
Za vědecký výbor konference: Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

Štítky:  konference
Souvisí s členy:  ČZU, JU, VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect