www.ctpez.czAkce › Pozvánka na polní den ekologického zemědělství v Praze - Uhříněvsi

Pozvánka na polní den ekologického zemědělství v Praze - Uhříněvsi

8.6.15  |    

foto
Zveme Vás na komentované přehlídky polních plodin pěstovaných v režimu ekologického zemědělství. Nabídneme Vám kvalitativní srovnání tradičních odrůd pšenic a ječmenů, ale i odrůd speciálně šlechtěných pro podmínky ekologické produkce. Dozvíte se, jak prospívají, jaké dávají výnosy, i jak vybírat vhodné odrůdy pro ekologické pěstování. V druhé části programu Vám ukážeme, jak je možné ovlivňovat výnosy při ekologickém pěstování brambor a jak při tom chránit půdu před erozí.
Doporučování odrůd pro ekologické zemědělství

Seznam doporučených odrůd (SDO), který každoročně vydává ÚKZÚZ, poskytuje pěstitelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách, jejich vlastnostech, vhodnosti do pěstebních podmínek České republiky a usnadňuje orientaci v nabídce sortimentu na trhu. Protože se šlechtitelé v ČR nezabývají šlechtěním odrůd pro ekologické zemědělství (EZ), jsou osiva pro EZ množena z registrovaných odrůd, dostupných na trhu, jejichž vlastnosti však v podmínkách EZ nebyly až dosud ověřovány. Doporučování vhodných odrůd obilnin pro ekologickou produkci proto v roce 2014 zahájil projekt ČTPEZ nazvaný BIONET CZ. Od roku 2015 jsou odrůdové zkoušky registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství podporovány z národních dotací. Cílem doporučování je získat informace o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin v podmínkách ekologického zemědělství a následně je zprostředkovat pěstitelům. Garantem ověřování je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Kde: Pokusné plochy výzkumné stanice KRV FAPPZ ČZU Praha Uhříněves GPS: 50°2'13.002"N, 14°37'1.956"E (v blízkosti zastávka MHD: K Netlukám)

Kdy: V úterý 30. 6. 2015 od 9:30
Sraz účastníků přímo na poli. Občerstvení zajištěno.

Účast nám prosím potvrďte na info@bioinstitut.cz, tel: 581 115 181
Akci pro vás zajišťuje Bioinstitut, o.p.s., koordinátor ČTPEZ.
Příloha:  Pozvánka [443.8 kB, pdf]
Program [627.1 kB, pdf]
Přehled odrůd zařazených do ověřování [405.1 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut, ČZU, PRO-BIO Obchodní společnost , PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect