www.ctpez.czAkce › Pozvánka na seminář: Bio ve Středočeském kraji

Pozvánka na seminář: Bio ve Středočeském kraji

29.5.16  |    

foto
Pozvánka na seminář o ekologickém zemědělství, biopotravinách a jejich odbytu v rámci Středočeského kraje, který se koná v úterý 7.6. v Poděbradech. Na semináři získáte nejen detailní informace o ekologických farmách a výrobcích v regionu, ale také o možnostech nabídky místních biopotravin.

Termín: 7.6. 2016
Místo: Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, Komenského 156/III. , Poděbrady 
Zahájení: 9:00 (předpokládaný konec akce 13:30)

V současné době přibývá lidí se zájmem o místní potraviny. Společnost se začíná zajímat o krátké distribuční cesty, nejlépe přímo od sedláka ke spotřebiteli. Nákupem regionálních potravin je dnes možné podpořit lokální ekonomiku, v případě biopotravin navíc tento trend napomáhá také k údržbě tradiční zemědělské krajiny, snižuje znečištění vodních zdrojů průmyslovými hnojivy a přispívá k dlouhodobé půdní úrodnosti.

Naším cílem je usnadnit přístup k informacím, zvýšit povědomí o nabídce biopotravin v regionu a podpořit vzájemné vazby mezi výrobci, ekozemědělci a spotřebiteli. Na semináři Vás seznámíme s aktuálními informacemi o ekologickém zemědělství a biopotravinách v regionu a zajímavých projektech, které zde probíhají. Budete mít možnost vyslechnout si zkušenosti jak úspěšných ekosedláků, tak významných českých výrobců, nahlédnout do systému kontrol a sankcí, seznámit se s různými netradičními formami prodeje a v závěru ochutnat regionální biopotraviny.
V případě, že budete mít zájem se akce zúčastnit, potvrďte, prosím, svoji účast e-mailem na andrea.hrabalova@ctpez. cz nejpozději do 5. 6. 2016. Počet míst je limitován kapacitou prostoru.

Štítky:  biomléko, seminář
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect