www.ctpez.czAkce › Pozvánka na seminář: „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství

Pozvánka na seminář: „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství

5.1.16  |    

foto
Zhruba 10 – 12 % veškerých emisí skleníkových plynů (tedy 5,1 až 6,1 miliard tun ekvivalentu CO2) způsobuje zemědělství. Jak tvůrci zemědělských politik, tak jednotliví zemědělci se budou v budoucnu muset vypořádat s výzvami, které s sebou změny související s emisemi skleníkových plynů přinesou. Mezi oblasti vyžadujícími zlepšení se řadí např. bezorebný způsob pěstování plodin, agrolesnictví, integrovaná rostlinná a živočišná výroba a snižování externích vstupů ve výrobě potravin a zemědělství. Právě ekologické zemědělství má v této souvislosti značný potenciál.
Šetrně obhospodařovaná půda s dobrou strukturou dokáže poutat mnohem víc CO2 než půda zdevastovaná intenzivním zemědělstvím. Znalosti jak spolupracovat s půdou, rostlinami, zvířaty bez používání chemických berliček proto předurčují ekologické zemědělce k tomu, aby se stali vzorem pro ty, kteří si nedovedou zemědělství bez energeticky náročných chemických pomůcek, těžké mechanizace a intenzity představit.

Šetrně obhospodařovaná půda s dobrou strukturou dokáže poutat mnohem víc CO2 než půda zdevastovaná intenzivním zemědělstvím. Znalosti jak spolupracovat s půdou, rostlinami, zvířaty bez používání chemických berliček proto předurčují ekologické zemědělce k tomu, aby se stali vzorem pro ty, kteří si nedovedou zemědělství bez energeticky náročných chemických pomůcek, těžké mechanizace a intenzity představit. 

 Je možné využívat redukované obhospodařování půdy v ekologickém zemědělství?

Možnosti a způsoby, jak mohou ekozemědělci k problematice snižování emisí skleníkových plynů reálně přispět, představil projekt „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou, ke snížení emisí skleníkových plynů“ (FEO/55/2014), jehož realizátorem je Bioinstitut o.p.s.

Cílem projektu bylo zprostředkovávat informace o možnostech a poukázat na praktiky, které mají ekologičtí zemědělci ke zmírňování dopadů klimatických změn k dispozici. Vedle dalších aktivit byla v rámci projektu zorganizována exkurze na tři švýcarské ekologické farmy, zaměřená na ukázky praktických opatření ke zmírnění klimatické změny. Zde se mohli účastníci přesvědčit, že využívání redukovaného hospodaření půdy je možné také v ekologickém systému.

Detailní zkušenosti z navštívených farem si můžete poslechnout na tradičním dvoudenním semináři, který se koná 28. - 29. ledna 2016 v Horce nad Moravou (Sluňákov), tentokrát s názvem „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů“, 

Na semináři vystoupí Andreas Gattinger (FiBL Frick), Jan Hollan, (CzechGlobe, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Martin Stehlík (Výzkumný ústav zemědělské techniky) či Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

V rámci projektu byly vydány překlady dvou publikací: „Redukované zpracování půdy/ Možnosti využití v ekologickém zemědělství“ a „Ochrana klimatu v ekologických podnicích“ (oboje FiBL). Obě publikace budou k dispozici na semináři.

Příloha:  Pozvánka na seminář [725.7 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect