www.ctpez.czAkce › Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

21.9.18  |    

foto
Zveme Vás na seminář Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny, který se koná 11. října 2018, ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech. Součástí semináře je i ukázka meziplodin na školních pozemcích SZEŠ v Poděbradech.

Péče o zemědělskou půdu je jedním z hlavních témat, kterému se Bioinstitut věnuje již od doby svého založení. Projekt „JDE O PŮDU – JDE O ŽIVOT II“ pokračuje již druhým rokem a jeho realizací chceme přispět ke změně představy, že půda není jen pouhý substrát, potřebný k pěstování rostlin, ale že jde o živý, velmi složitý ekosystém, kterému je potřeba učit se porozumět. Současná doba se vyznačuje mimo jiné nepředvídatelností změn počasí, které se projevují na jedné straně katastrofálním suchem a na druhé lokálními záplavami. Tyto události ovlivňují zemědělské hospodaření, a tedy limitují možnost produkovat potraviny a krmiva. Stávají se velmi intenzivní výzvou ke změně přístupu k půdě a celostně vzato k práci v krajině.

Proto zveřejňujeme a snažíme se zintenzivnit působení informací týkajících se udržitelného hospodaření s půdou. Založili jsme a provozujeme komunikační platformu o půdě a pro půdu, kanál You Tube Bioinstitut, pořádáme vzdělávací akce. A právě na ně nyní zveme nejen zemědělskou veřejnost, ale i ostatní zájemce o tak zásadní téma, jako jsou souvislosti hospodaření se zemědělskou půdou.

Příloha:  Pozvánka včetně programu [736.6 kB, pdf]
Štítky:  rostlinná výroba
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect