www.ctpez.czAkce › Setkání s půdou

Setkání s půdou

31.8.17  |    

foto
Zemědělské půdy dramaticky ubývá, je ohrožena erozí, zástavbou, chybí v ní organická hmota a tak klesá její úrodnost. Jaký je aktuální stav naší zemědělské půdy? Jak na půdě hospodařit? Jde to ekologicky? Co jsou půdoochranné technologie? Jak hodnotit půdu? Na otázky, které se týkají půdy odpoví seminář Setkání s půdou, který se uskuteční 21. září 2017 od 9:30 v Hospůdce POHODA v Žandově (okres Česká Lípa).
Na příkladu společnosti Agrome s.r.o. se účastníci semináře dozvědí, jak lze ekologicky hospodařit na orné půdě; odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany, půdy (VÚMOP, v.v.i., Praha - Zbraslav) budou hovořit o současném stavu zemědělské půdy v České republice; seznámí účastníky s tím, jaké půdoochranné technologie lze využít a předvedou praktickou ukázku hodnocení půdy - rýčovou zkouškou a pomocí půdní sondy.

Přihlášky zasílejte na email: alena.malikova@bioinstitut.cz; případně volejte na 604 905 611.

Seminář je součástí jednoho z projektů Bioinstitutu ,,Jde o půdu - jde o život" podpořeného z dotací MZe NNO v roce 2017.
Příloha:  Pozvánka včetně programu [771.9 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect