www.ctpez.czAkce › Závěrečná konference projektu UNISECO

Závěrečná konference projektu UNISECO

15.2.21  |    

foto
Ve dnech 18. a 19. března 2021 proběhne závěrečná konference projektu UNISECO, jehož partnerem je i Bioinstitut, o.p.s. Z důvodu epidemiologické situace proběhne setkání ve virtuální podobě.

Akce představí výsledky projektu UNISECO, včetně strategií přechodu na agroekologické postupy hospodaření v rozmanité sadě případových studií po celé Evropě, územních dopadů agroekologických přechodů na úrovni EU a klíčových doporučení pro politiku a praxi.

Akce poskytne řadu příležitostí:

  • Diskutovat o výsledcích a přístupech uplatnitelných pro politiku a pro praxi, seznámit se s vytvořenou příručkou a online nástrojem k zachycení dopadů agroekologických zemědělských systémů na udržitelnost;
  • Přispět k rozvíjející se politické debatě v Evropě;
  • Propojit se s klíčovými partnery, výzkumnými pracovníky a dalšími zúčastněnými stranami.

 

Výstupy mají přispět k provádění Zelené dohody, strategie F2F od zemědělce ke spotřebiteli, strategie biologické rozmanitosti do roku 2030, přípravy evropského partnerství v oblasti výzkumu a inovací v oblasti agroekologických laboratoří a výzkumných infrastruktur a národních strategických plánů SZP.

Cílovou skupinou této konference jsou zemědělské organizace a zúčastněné strany napříč hodnotovým řetězcem, Evropská komise a veřejné orgány, mezinárodní organizace, nevládní organizace a organizace občanské společnosti, zástupci znalostních a inovačních sítí a výzkumní pracovníci.

Program konference a pokyny k registraci budou brzy zveřejněny.

Pozvánka na závěrečnou konferenci formou krátkého videa na YouTube.

Více informací přímo na webu projektu:  Virtuální konference UNISECO

Štítky:  UNISECO
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect