www.ctpez.czČlánky › 3. VĚDECKÁ KONFERENCE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ – PRAHA, ČZU, 14. – 15. 11. 2011

3. VĚDECKÁ KONFERENCE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ – PRAHA, ČZU, 14. – 15. 11. 2011

1.12.11  |    

foto
Ve dnech 14. - 15. listopadu 2011 proběhla v Praze na půdě České zemědělské univerzity 3. mezinárodní vědecké konference ekologického zemědělství. Účastníci, kterých bylo téměř 150, získali informace o posledních výsledcích výzkumu v ekologickém zemědělství u nás i v zahraniční. Hlavním tématem byla prezentace poznatků vědy a výzkumu ekologického zemědělství pro využití v regionu střední a východní Evropy.

Konference navázala na tradici předchozích vědeckých konferencí, pořádaných Bioinstitutem, o.p.s. v rámci Bioakademie v Lednici na Moravě v letech 2008 a 2009. Konferenci uspořádala na půdě České zemědělské univerzity v Praze Česká technologická platforma ekologického zemědělství ve spolupráci s evropskými výzkumnými organizacemi. Záštitu nad konferencí poskytla IFOAM EU Group.

Na konferenci navázal Biosummit 2011, který se konal v prestižních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Biosummit 2011 nabídl výměnu zkušeností a názorů mezi klíčovými osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských a zájmových organizací a otevřel otázky kvality bioproduktů, významu ekologického zemědělství pro rozvoj venkova a životní prostředí, rolí ekologického zemědělství v nové Společné zemědělské politice EU.

Štítky:  konference
foto
foto
foto
foto
foto
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect