www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Biomléko - důležitá biokomodita

Vyšlo v Zemědělci: Biomléko - důležitá biokomodita

1.6.11  |    

foto
České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se o náročnější specializaci, než jsou ekologické chovy krav bez tržní produkce mléka. Navíc v horských a podhorských oblastech, kde se biomléko převážně produkuje v alpských zemích, byly u nás většinou celé podniky převedeny na chovy masného skotu a cesta zpět k produkci biomléka zde již není reálná.
Proto je třeba hledat nové producenty mezi dosud konvenčními zemědělci, kde ještě dojnice mají. Jedná se buď o podniky, které sic chtějí zlepšit svou ekonomickou situaci pomocí dotací na ekologicky obdělávané plochy, ale často i o moderní konvenční podniky s vysoce užitkovými dojnicemi s převahou plemene Holštýn. Využívání výsledků výzkumu, posílení specializovaného poradenství a propojení zemědělců s mlékárnami se věnuje prakticky orientovaný projekt Epos – Spolku poradců EZ v ČR a PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, členů České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

více show
Příloha:  Celý text článku včetně tabulek [116.3 kB, pdf]
Článek Zemědělec [918.1 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect