www.ctpez.czČlánky › Biomléko: Klikaté cesty k obživě

Biomléko: Klikaté cesty k obživě

12.5.14  |    

foto
Příběh českého biomléka. Zakroucené cestičky zákaznických přání, výrobní reality a sedláků, kteří chtějí přežít. V roce 2007 působilo v České republice 33 mléčných ekofarem. Během následujících let vzrostl jejich počet více než trojnásobně.
Za tuto změnu vděčíme zejména několikanásobně zvýšené poptávce po českých biopotravinách na konci minulého desetiletí, využívání dotačních titulů v Programu rozvoje venkova (PRV) i podpoře státu, který v projektu „Biomléko“ podporoval rozvoj české bioprodukce. Ten v letech 2009 - 2011 nabídl zájemcům o konverzi na ekologickou produkci bezplatné poradenství, exkurze na mléčné české i zahraniční farmy a praktické metodiky zaměřené na podporu faremního zpracování. K rozvoji mléčné bioprodukce dnes dochází, i když situace odbytu českého biomléka není ideální. Stejně tak jako stoupá počet sedláků, kteří si mléčné výrobky zpracovávají sami na farmách, stoupá totiž i podíl biomléka, které dnes v mlékárnách končí zpracované pouze jako konvenční produkt.

víceshow
Souvisí s členy:  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect