www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Bioosiva jsou šancí pro producenty

Vyšlo v Zemědělci: Bioosiva jsou šancí pro producenty

1.5.11  |    

foto
Jen za posledních pět let se počet ekologicky hospodařících podniků více než ztrojnásobil a výměra zemědělské půdy se zdvojnásobila a činí již více než deset procent z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Roste také poptávka po biosurovinách ze strany výrobců potravin i zahraničních odběratelů. Tomuto rychlému zvyšování ekologicky obhospodařovaných ploch však neodpovídá produkce a nabídka rozmnožovacího materiálu ekologického původu. Proto se pokusíme dnes přinést základní informace o problematice bioosiv, která jsou předpokladem pro naplnění požadavků předpisů EU a potřeb pěstitelů tržních plodin v ekologickém zemědělství (EZ).

V roce 2012 vydal Bioinstitut publikaci ,,Produkce osiv v ekologickém zemědělství", kterou si můžete objednat na stránkách www.bioinstitut.cz/publikace/

Příloha:  Celý text článku [103.4 kB, pdf]
Článek Zemědělec [103.4 kB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect