www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM 2/2018

Infoservis z IFOAM 2/2018

16.2.18  |    

foto
Zimní infoservis z IFOAM přináší zejména novinky z právě probíhajícího Biofachu: nejnovější statistiky o ekologickém zemědělství z dílny FiBL a 8 evropských měst a IFOAM EU spojují síly, aby doručili bio na každý stůl do roku 2030.

1) Jako každý rok byly v rámci Biofachu představeny nejnovější statistiky světového ekologického zemědělství. Studii zpracovává FiBL (Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství, Švýcarsko) pro IFOAM – Organics International, který je tradičně prezentuje na Biofachu v Norimberku. I tentokrát data za poslední zkoumaný rok (2016) ukazují celosvětový boom ekologického zemědělství. Již téměř 58 mil. ha je celosvětově obhospodařováno a certifikováno v EZ a celosvětový trh s biopotravinami dosáhl opět rekordního obratu – přes 80 miliard EUR. Na většině hlavních biotrzích pokračuje dvouciferný růst, ve Francii meziročně vzrostl dokonce o 22 %. V současnosti se na světě nachází přes 2,7 miliónu ekozemědělských podniků, přičemž necelá třetina z nich se nachází v Indii. V patnácti zemích světa přesahuje podíl ekologicky obhospodařovaných ploch v zemědělství 10 %. Řadí se mezi ně i Česká republika. Největší podíl na trhu mají biopotraviny v Dánsku – téměř 10%.

2) Evropská „bioměsta“ a IFOAM EU spojují síly k naplnění ambiciózního cíle „Bio na každém stole do roku 2030“. Zástupci 8 evropských měst (Paříž a Correns - FR, Norimberk a Lauf - GER, Vídeň a Seeham - A, Växjö – SW a Poreč – CR) a IFOAM EU podepsali behěm Biofachu 2018 Memorandum o porozumění coby základ budoucí spolupráce při vytváření férových, environmentálně uvědomělých, zdravých a ohleduplných zemědělsko-potravinářských systémů. Spolupráce je deklarována při vyjednávání budoucích společných zemědělských politik EU, regionálních a lokálních dodavatelských řetězcích a v přístupu k půdě pro nové ekozemědělce. Více informací zde.

3) Zcela mimo zájem médií byla v lednu letošního roku zahájena ostrá diskuze nad legislativním zařazením nových šlechtitelských technik. Organismy získané novými metodami jako je CRISPR či TALENs, při kterých nedochází k přenosu cizího genu do genomu, by tak nemusely procházet přísnými regulačními úkony jako transgenní organismy. Přestože se jedná o geneticky modifikované organismy, platila by na ně stejná výjimka, jako tomu je dnes u organismů vzniklých mechanickou nebo chemickou mutagenezí. Stanovisko, které Evropskému soudnímu dvoru doporučil jeho Generální advokát, může mít výrazný dopad na budoucí rozvoj biotechnologií v Evropě či dostupnost GMO free produkce. Více o celé problematice si můžete přečíst v samostatném článku zde.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect