www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM

Infoservis z IFOAM

5.2.19  |    

foto
Přinášíme informace z IFOAM EU. Předsedou CDG pro SZP byl zvolen prezident evropského EZ sektoru; ekoschémata v rámci SZP a jejich potenciál pro životní prostředí, používání mědi v ekologickém zemědělství...

1) Jan Plagge, prezident IFOAM EU byl zvolen předsedou Civil Dialogue Group pro Společnou zemědělskou politiku. Jde o konzultativní orgán Evropské Komise pro otázky SZP. Tato pozice má v době přípravy nové SZP značnou váhu a zvolení zástupce sektoru EZ je pozitivním signálem i příslibem.

2) Jak jsme již informovali dříve, součástí nové SZP budou tzv. ekoschémata (povinná pro členské státy, dobrovolná pro zemědělce). Jde o nástroj, který má potenciál stát se skutečnou zárukou, že veřejné peníze budou vynakládány na veřejné statky (koncept tohoto přístupu shrnut zde). Ovšem pouze v případě, že bude pro tento nástroj v prvním pilíři SZP alokována dostatečná podpora, má šanci státi se s ostatními "zelenými" součástmi SZP skutečným hybatelem evropského zemědělství směrem k udržitelnosti, míní zástupci IFOAM EU. Jde o krok k cílené podpoře, která odměňuje hospodáře za poskytnutí environmentálních a klimatických benefitů. Institut evropských environmentálních politik publikoval k problematice ekoschémat dokument (CAP 2021-27: Using the eco-scheme to maximise environmental and climate benefits), v němž jsou podrobně rozpracovány přístupy, které mohou zajistit co nejefektivnější využití tohoto nástroje. Jde zejména o správné zacílení a přizpůsobení ekoschémat lokálním problémům, vysoký rozpočet a vzájemné doplňování ekoschémat s dalšími "zelenými" prvky nové SZP.

3) Zástupci členských států daly zelenou reautorizaci použití mědi v EZ. Během 4 po sobě jdoucích let nebude sumárně povoleno použití více než 28kg/ha. Náhrada mědi nicméně dál zůstává výzvou pro EZ a stejně tak cesty pro minimalizaci jejich nežádoucích účinků na ekosystém je třeba dále hledat. V této souvislosti představil IFOAM EU strategii pro minimalizaci používání mědi v EZ.

4) FiBL (Výzkumný ústav ekologického zemědělství) pořádá 26.2. workshop “The Contribution of Organic Agriculture to the SDGs: Scientific evidence from comparative research”. Akci hostí Evropská Komise. Více informací zde.

 

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect