www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM 3/2018

Infoservis z IFOAM 3/2018

16.3.18  |    

foto
Formování nového unijního rozpočtu post 2020; pozvánka na konferenci k podobě budoucího EU grantového schématu zemědělského výzkumu; zapojte se do ovlivňování unijní zemědělské politiky a IFOAM - Organics International má nového generálního ředitele. To je březnový Infoservis z IFOAM.

1) V současné chvíli probíhají na úrovní nejvyšších představitelů členských států EU jednání o podobě unijního rozpočtu pro rozpočtové období 2021-2026. Diskuze jsou velmi ovlivněny odchodem Velké Británie z EU a první rozhodnutí musí padnout ve věci, zda zbývající členské státy navýší svůj příspěvek do společného rozpočtu (o cca 0,1 – 0,2 procentního bodu), aby vykryly britský výpadek, anebo se celkový rozpočet sníží. Státy jsou v tomto bodě momentálně rozděleny a proti navýšení jsou zejména Nizozemí, Dánsko, Švédsko a Rakousko.

Předseda Evropské Komise Jean-Claude Juncker již naznačil, že lze očekávat škrty v druhé největší unijní politice – kohezním fondu soudržnosti – ve prospěch společné obrany, bezpečnosti a otázek spojených s migrační krizí. Tento záměr podporuje dřívější výzvu francouzského prezidenta Emanuela Macrona, aby se Evropská Komise nebála oslabit svoje tradiční politiky ve prospěch svojí budoucnosti; a to včetně společné zemědělské politiky. Podobné výroky nejsou z úst nejvyšších francouzských představitelů slyšet příliš často!

I ve společné zemědělské politice tak dojde pravděpodobně ke škrtům, přičemž dle současného stavu jednání by její rozpočet měl tvořit cca 39 % unijního rozpočtu. Oproti předchozímu období jde tedy o mírný pokles. IFOAM EU ve svém médii široce sdíleném dopise (v příloze) vyzval nejvyšší představitele EU ke zodpovědnosti při sestavování unijního rozpočtu, zejména ve vztahu k současným výzvám udržitelnosti. Podtržen byl zejména fakt, že ekologické zemědělství hraje při dosahování ambiciózních unijním cílů i mezinárodních závazků významnou roli v dosažení udržitelných potravinářských a zemědělských systémů, které navíc přinášejí celou řadu sociálních benefitů a ekosystémových služeb.

2) Evropská Komise hledá zájemce o členství v poradních orgánech Focus Group. Máte-li odbornost v následujících tématech, můžete svým hlasem ovlivňovat unijní politiku i znění legislativy. Jde o následující skupiny: Nová krmiva pro prasata a drůbež, Ochrana produkce ovoce před škodami způsobenými mrazem, Snižování potravinových ztrát v zemědělských podnicích. Evropská Komise hradí na jednání cestu a ubytování. Více informací a přihlášky do 3.4.2018 zde.

3) Představenstvo IFOAM – Organics International zvolilo nového generálního ředitele organizace. Stala se jím Louise Luttikholt, která 1.6. 2018 nahradí Markuse Arbenze. Louise v ekozemědělském hnutí aktivní přes 25 let a má zkušenosti z manažerských pozic z Německa a Švýcarska (HELVETAS Germany a Sustainable Agriculture , HELVETAS Swiss Intercooperation). Pracovala také ve Fairtrade International, IFOAM - Organics International a Biologica. Misí Louise v IFOAM bude především přetavit strategii a koncept Organic 3.0 do fungující praxe. Přejeme hodně sil, inspirace udržitelnosti!

4) Evropská Komise hostí 2. – 3. 5. v Bruselu konferenci AgriResearch Conference “Innovating for the future of farming and rural communities”. Jejím cílem je formulovat požadavky a představy, které by měl naplnit budoucí rozpočet pro unijní zemědělský výzkum a inovace. Máte-li k tématu co říci, registrujte se do 18.4.2018 zde.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect