www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: březen 2017

Infoservis z IFOAM: březen 2017

23.3.17  |    

foto

1) IFOAM – Organics International ve spolupráci s FiBL zveřejnil během Biofachu nové statistiky světového ekozemědělského sektoru. Vybíráme z nich nejzajímavější informace dokazující celosvětový obrovský nárůst zájmu o ekologické zemědělství a biopotraviny. Trh s biopotravinami zaznamenal meziroční nárůst téměř o 9 % a překonal obrat 81 bilionů amerických dolarů. Rozloha zemědělské půdy obhospodařované ekologicky vzrostla dokonce o bezprecedentních 14 % na téměř 51 mil. ha. Na světě je 2,4 mil. ekozemědělských podniků, v jedenácti zemích světa pak již ekologické zemědělství vystoupilo z niky a překročilo 10% podíl na výměře zemědělské půdy.

2) IFOAM – Organics International publikoval podrobný adresář svých členů pro rok 2017. Naleznete v něm kontakty na 848 organizací ze 121 zemí světa. Všechny tyto organizace mají více než 50 % svého rozpočtu/obratu vztaženo k ekologickému zemědělství. Adresář je tedy vhodný jako první krok pro navázání obchodních, výzkumných, či občanských kontaktů v cizím prostředí.

3) Letošním rokem začíná příprava nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2020 – 2026. Evropská Komise proto spustila veřejné projednání, v rámci něhož sbírá podněty od odborníků i široké veřejnosti. Zapojit se může kdokoli, každý hlas pro udržitelné a ekologické zemědělství se počítá. V této souvislosti IFOAM EU vypracoval poziční dokument, jehož krédem je: „Veřejné statky za veřejné peníze“. Jde o přechod od podpory obchodovatelných statků k podpoře ekosystémových a sociálních služeb, které se na běžném trhu obchodují hůře, avšak pro společnost mají klíčový význam. Dokument byl zveřejněn ve vlivných evropských médiích a s jeho obsahem byl seznámen i eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan. Hlavní myšlenky jsou potom shrnuty ve společném prohlášení, které podpořilo přes 140 organizací z 26 zemí EU. Řídící výbor ČTPEZ dokument IFOAM EU podpořil a jeho text byl přeložen do češtiny (v příloze). Podpora veřejnosti odpovědnému přístupu k půdě a životnímu prostředí v Evropě překonala další mezník, zbývá ji transformovat do nejcitlivější vnitřní politiky EU.

4) Rada IFOAM EU odsouhlasila v souvislosti s probíhajícími změnani evropské legislativy dva poziční dokumenty, které budou využívány k podložené obhajobě šetrných přístupů využívání půdy. Jde o návrh nařízení o hnojivech a návrh nařízení o využití půdy, změnách využití půdy a lesnictví.

5) V pořadí již jedenáctý "European Organic Congress" uspořádá IFOAM EU v estonském Tallinu 5. - 7. září 2017. Letos se bude kromě politického vývoje návrhu nařízení zabývat následujícími tématy: "Bio na každém stole", "Holistický přístup k jídlu a zemědělství", "Férové a transparentní spotřebitelské řetězce".

Příloha:  Reforma SZP [1 MB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect