www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: březen 2019

Infoservis z IFOAM: březen 2019

22.3.19  |    

foto

Nová znalostní platforma ekologického zemědělství, zpráva Evropského účetního dvoru o kontrolním systému ekologického zemědělství, pozvánka na European Organic Congress do Bukurešti a další...

1) FiBL (Research Institute of Organic Agriculture), IFOAM EU a ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems) zveřejnili Organic Farm Knowledge Platform, která poskytuje širokou škálu znalostí a nástrojů pro ekologické zemědělce a poradce. Platforma má za cíl pomoci zlepšit zemědělské postupy, přičemž svým záběrem pokrývá více témat než její předchůdce. Jde například o živočišnou produkci, produkci na orné půdě, ale i šlechtění rostlin. Platforma má svým obsahem ambici stát se zdrojem praktických znalostí orientovaných na evropské zemědělce.

2) Soudní dvůr Evropské Unie shledal, že halal ani košér maso poražených zvířat nesplňuje přísné well-fare požadavky ekologické produkce, a proto nemůže být označováno jako BIO.

3) Evropský účetní dvůr ve své zvláštní zprávě o kontrolním systému ekologického zemědělství konstatuje celkové zlepšení kontroly EZ. Doporučení předchozí zvláštní zprávy z roku 2012 byla obecně realizována, některé výzvy však přetrvávají. Předkládá proto doporučení s cílem řešit zbývající nedostatky, které v souvislosti s bioprodukty EU zjistil v členských státech. Jde zejména o zlepšení dohledu nad dováženými bioprodukty lepší koordinací a zavedení úplnější kontroly vysledovatelnosti („tracebility“).

4) Zástupci IFOAM EU dostali příležitost vystoupit před meziparlamentárním shromážděním EU pro Společnou zemědělskou politiku a kohezní politiku EU, které pořádalo rumunské předsednictví EU. Prezident IFOAM EU Jan Plagge ve své intervenci zdůraznil nutnost ambiciózní SZP se silným rozpočtem podporujícím přechod k udržitelnému zemědělství, protože to je, co Evropané po svých vládách požadují. Zmínil, že zejména silná národní podpora eko-schémat a zajištění nepodkročitelné hranice financování podpory životního prostředí a klimatických opatření je cestou k dlouhodobě produktivnímu evropskému zemědělství.

 

5) V rumunské Bukurešti se ve dnech 20-21.6. bude konat již třináctý ročník European Organic Congress. Jde o konferenci, kde se potkávají vysocí evropští i národní decision-makeři, experti, zemědělci, zástupci ekologických zpracovatelů a obchodníků, ale i veřejnosti. Hlavními letošními tématy budou Společná zemědělská politika EU, inovace a nové technologie. Akci pořádá IFOAM EU, rumunské Ministerstvo zemědělství a Bio Romania.

 

6) V italském Bolzanu se 9.-11. dubna 2019 bude konat první ročník Best Economy Forum. Cílem setkání je poskytnout mezinárodní diskuzní platformu pro dosažení realistických modelů udržitelnosti a férového světového obchodu do roku 2030. Jde o příspěvek k naplnění Cílů udržitelného rozvoje. Akce proběhne ve formátu diskuze sedmi focus group, přičemž IFOAM EU bude participovat na dvou z nich: ‘Real prices for fair markets’ a “Circular economy”.

 

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect