www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: červen 2017

Infoservis z IFOAM: červen 2017

22.6.17  |    

foto
Přinášíme novou porci aktualit z Evropy: Biopotraviny opět výrazně uspěly ve srovnání reziduí pesticidů oproti konvenčním; nekončící vyjednávání o návrhu nařízení o ekologické produkci; projekt "Internet of Food and Farming", pozvánky na kongresy a možnost podpisu peticí za zkvalitnění evropské legislativy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělství; pracovní příležitosti a další...

1) EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) publikovala ve své výroční zprávě nálezy reziduí pesticidů v potravinách. Bioprodukty obstály jako obvykle velmi dobře: maximální stanovené limity reziduí byly v případě biopotravin překročeny jen u 0,7 % vzorků, zatímco konvenční potraviny překročily tento práh ve 2,9 % případů. Detekované byly pesticidy ve 13,5 % vzorků biopotravin, avšak ve 46,8 % konvenčních potravin. Více o biopotravinách na straně 67-70.

2) Návrh nového nařízení Evropské Komise o ekologické produkci je nejdéle projednávaným návrhem nařízení v novodobé historii EU. Tři strany Trialogu (E. Komise, E. Parlament a E. Rada) stále nenalezly kompromis na znění nového nařízení. Množství členských států se navíc během posledních technických jednání (SCA) ke kompromisnímu textu předloženému maltským předsednictvím postavilo velmi negativně (17 proti včetně ČR, 2 se zdržely, 9 s výhradami pro). Ani následná Rada ministrů zemědělství nepřinesla politické rozřešení situce, přestože na ni s rázným příspěvkem hájící evropský ekozemědělský sektor vystoupil i český ministr pan Marian Jurečka. V tomto týdnu probíhala další vlna bilaterárních jednání s členskými státy, tak aby mohlo být dosaženo kompromisního textu. K přijetí je třeba 65% podpora členských států. IFOAM EU se k návrhu dlouhodobě staví skepticky a navrhuje použít dílčí pozitivní aspekty negociace k evoluci fungujícího nařízení 834/2007. Nechme se však překvapit, zda bude další nová verze akceptovatelná a přinášející evropskému sektoru EZ přidanou hodnotu.

3) Zajímá-li Vás problematika "Internet of Things", měl by Vás zaujmout velký evropský projekt "Internet of Food and Farm 2020", v němž je zapojena i TP Organics. Na interaktivní webové stránce se seznámíte s tím, jak nové technologie mohou přispět ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti evropského zemědělského sektoru.

4) Registrace jsou nyní otevřeny na 11th European Organic Congress, který proběhne 5.-7.9. v estonském Tallinnu. Hlavními tématy, které představí významní řečníci budou letos: "Organic on every table", "Inspire - improve - deliver", "Fair Play - Fair Pay".

5) V polské Lodži se 13. - 15. 10. 2017 uskuteční již 10. ročník International Organic and Natural Food Fair, který je cílen především na publikum operující na polském trhu s biopotravinami.

6) IFOAM Organics International shání dvě posily do svého mezinárodního týmu v Bonnu. Výzva je otevřena pro pozice "Campaigner" a "Digital Marketing Coordinator". Více informací zde.

7) IFOAM Organic International spustil online petici, pomocí níž se snaží posunout E. Komisi k návrhu směřovanému členským státům, aby zakázaly na svém území herbicidy na bázy glyfosátů, které poškozují ekosystémy a jsou podezřelé coby karcinogeny. Vítán je každý podpis, který tuto kampaň podpoří.

8) Iniciativa People4Soil spustila petici za přípravu nařízení E. Komise o ochraně půdy. Aby E. Komise byla nucena jednat, musí tato iniciativa nasbírat milion podpisů do září 2017. Více informací zde.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect