www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: prosinec 2015

Infoservis z IFOAM: prosinec 2015

10.12.15  |    

foto
Přinášíme zprávy z aktuálního dění v IFOAM EU a IFOAM Organics International - mezinárodních nevládních sektorových organizací, jichž je ČTPEZ členem.

1) Komise Evropského Parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova debatovala o EZ, nejen o novém návrhu nařízení. Video ze zasedání je zveřejněno na stránkách EP.

2) 2. a 3.12. proběhly v Bruselu „Organic Innovation Days“, kde se setkaly jak zástupci NNO tak politici, aby diskutovali inovační potenciál EZ. Věnovali se i potenciálním rizikům, která mohou přicházet z inovací vzešlých mimo EZ. Akci zorganizovalo TP Organics. Více informací naleznete zde.

3) 3. a 4. 12. proběhlo v Bruselu zasedání Rady IFOAM EU.

a) Kancelář IFOAM EU informovala Radu o průběhu Trialogu, v rámci něhož Evropská Rada, Parlament a Komise vyjednávají konečnou podobu nového nařízení o EZ. Kromě dílčích částí, mezi nimiž jsou největší třecí plochy v oblastech dovozu, kontrol a limitů reziduí pesticidů je značný nesoulad i v procedurálních přístupech. EP chce znát podrobnosti prováděcích předpisů již nyní během Trialogu, zatímco Evropská Rada nemá problém nechat jejich zveřejnění až po uzavření Trialogu.

b) Rada IFOAM EU odsouhlasila poziční dokument, kterým bude při Trialogu obhajovat uchování možnosti členských států definovat si region, z něhož musí pocházet proporcionální část krmiv užívaných v EZ.

c) The Sustainable Organic Agriculture Action Network (SOAAN) think-tank subjektů z EZ sdružený pod hlavičkou IFOAM Organics International spouští od ledna svůj třetí „projekt“, v rámci něhož bude řešit problematiku „True cost accounting“. Kdokoli by k tomuto tématu měl co říct, je vítán a má možnost se zapojit. Projekt navazuje dva přechozí „Best practice guideline for Agriculture and Value Chain“ a „Organic 3.0“.

d) V Nizozemsku probíhá rozsáhlá kampaň proti možnosti patentovat plodiny, v důsledku čehož by mohla být dále prohloubena závislost evropských zemědělců na nadnárodních osivářských firmách. Informační materiál k celé problematice je v AJ dostupný zde.

4) V sobotu (12.12.) skončí klimatická konference v Paříži, která měla za cíl najít cestu k tomu, jak udržet oteplování planety do 1.5 °C. Zástupci IFOAM Organics International byli na místě, aby zdůrazňovali pozitivní vliv EZ na klima i životní prostředí.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect