www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: říjen 2016

Infoservis z IFOAM: říjen 2016

21.10.16  |    

foto
Přínášíme podzimní zprávy z dění v Evropě: Jak překlenout informační propast mezi praktiky, vědci a poradci?, GMO v Evropě, nový prováděcí předpis k 1235/2008, pozvánky na konference a kongresy...

1) Byla spuštěna webová platforma OK-Net Arable, která si klade za cíl vyplnit informační mezeru mezi ekologickými zemědělci, poradci a vědci napříč Evropou. Komplexita EZ vyžaduje velkou zásobu znalostí a zkušeností, avšak až do současnosti výměna informací vázla. Web má deset jazykových mutací a je přehledně členěn dle klíčových témat EZ na orné půdě: kvalita a úrodnost půd, hospodaření s živinami, plevele a ochrana proti škůdcům a nemocem. Poslední kategorie se potom věnuje zvláštním plodinám.

2) Evropský Parlament (EP) opět prokázal svůj odpor ke GMO, když 6.10.2016 hlasoval jednoznačnou většinou proti možnosti pěstovat i dovážet (resp. využívat) odrůdy GMO kukuřice a bavlny. Námitky EP jsou však pouze doporučujícího charakteru a neblokují proces, ve kterém se k problematice vyjadřují členské státy. Jde již o pátý případ tento rok, kdy EP podpořil většinový názor občanů EU – zemědělství bez GMO.

3) Byl vydán nový prováděcí předpis č. 2016/1842, které upravuje nařízení č. 1235/2008. Jedná se mj. o tato ustanovení: i) je předložen jednoznačný popis, jak odlišit zpracované a nezpracované produkty; ii) Nový systém elektronické certifikace importovaný bioproduktů bude zkušebně spuštěn na jeden rok. Jeho používání nebude zatím povinné. Nový systém je integrován v již existujícím elektronickém systému Evropské Komise (Trade Control and Expert Systém – TRACES); iii) přijaty byly také relativně důležitá zpřesnění harmonizující způsob importu.

4) Německý BÖWL ve spolupráci s Julius Kühn Institut pořádá 17. – 18. 11. 2016 v Berlíně European Conference on Copper in Plant Protection. Je určena především všem zemědělcům, vědcům, zaměstnancům státní správy i poradcům, kteří pracují s mědí v kontextu ochrany rostlin.

5) Možnost zaslat abstrakty na Organic World Congress byla prodloužena o dva měsíce do 30.11.2016. Kongres je spojen s valnou hromadou IFOAM – Organics International a Biofach India. Delegátská registrace na kongres (9. – 11.11. 2017) je možná i bez vlastního aktivního příspěvku.

6) Registrace na 4th Organic Processing Conference (24. – 25. 11. 2016, Sevilla) končí již 2. listopadu. Dvě paralelní sekce se budou věnovat především dodavatelským řetězcům, resp. současným trendům na trhu. Detailní program zde.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect