www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM: únor 2016

Infoservis z IFOAM: únor 2016

5.2.16  |    

foto
Přinášíme pravidelné aktuality z dění v Evropě. Informujeme mj. o problematice nových šlechtitelských postupů a jejich hodnocení coby GMO/non-GMO, zákazu dovozu GMO sóji do EU, akcích IFOAM EU v rámci Biofachu, zajímavé možnosti osobního rozvoje v rámci IFOAM Academy a personální změně na klíčovém postu IFOAM EU.

1) Během března 2016 je očekávána právní interpretace Evropské Komise týkající se tzv. „Nových šlechtitelských postupů“. Jde o průlomovou událost, jelikož důsledky nepřiřazení těchto postupů mezi genetické modifikace by přinesly nejen ekozemědělskému sektoru obrovské problémy. Mezi nejdiskutovanější patří princip sledovatelnosti („tracebility“), rizika pro životní prostředí (kontaminace) a absence pravidel značení produktů, které je obsahují (nemožnost spotřebitelovi orientace). IFOAM EU k této problematice proto již nyní vydal tiskové prohlášení a poziční dokument, který celou problematiku rozebírá v širších souvislostech.

2) Potravinové a zvěrolékařské oddělení při Evropské Komisi publikovalo shrnutí svých supervizních aktivit kontrolních systémů EZ v členských státech i ve třetích zemích (obě za období 2012 -2014).

3) V případě zájmu o navázání nebo prohloubení vaší působnosti na trzích JV Asie je možné navštívit Asia Organic EXPO, které proběhne 25. -27. 11. 2016 v Tchajwanské Taipeii. Více informací v příloze.

4) Ředitel IFOAM EU Marco Schlüter ve své funkci končí k 10. 4. 2015. Řídící výbor IFOAM EU zvolil jeho nástupce z interních řad a stal se jím Eduardo Cuoco (IT), který v současnosti vede oddělení vědy a inovací. Marco Schlüter řídí IFOAM EU po 12 let od doby jeho založení a podařilo se mu za tu dobu vybudovat respektovanou mezinárodní nevládní organizaci se 180 členy, která má v současnosti 20 zaměstnanců a především silný hlas v EU, který hájí ekologické zemědělce i celý sektor.

5) Pozvánku na semináře, přednášky a workshopy IFOAM EU, které se uskuteční v rámci Biofachu 2016 (10. – 13. 2.) naleznete v lednovém Newsletteru IFOAM EU. Akce se zaměří např. na společnou zemědělskou politiku, dovozy, možnosti zhodnocení rizik ekozemědělských podniků, nebo výstupy klimatické konference v Paříži.

6) Evropský parlament zablokoval 3.2.2016 možnost dovozu GMO sóji do EU z důvodu nekonzistence se zákony EU, které dbají na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Je to již po třetí za několik posledních měsíců, kdy je rozhodnutí EP v nesouladu s Evropskou Komisí, která navrhovala nechat rozhodnutí o jednotlivých plodinách na členských státech. Více informací k tématu naleznete zde.

7) IFOAM – Organics International nabízí v rámci svého výukového programu roční on-line kurz „Organic Leadership Course“ se dvěma týdenními intenzivními bloky s nutnou osobní přítomností. Kurz se věnuje problematice EZ z mezinárodního i evropského pohledu, je interaktivní a podněcuje k přemýšlení. Kurz stojí 3100 EUR, jsou nicméně poskytována štědrá stipendia. Více informací na stránkách IFOAM Academy nebo u zatím jediného českého absoloventa J. Lehejčka (ifoam@ctpez.cz).

Příloha:  Tchaiwan Organic Expo [281.3 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect