www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Odklad účinnosti nového nařízení o ekologické produkci

Odklad účinnosti nového nařízení o ekologické produkci

4.9.20  |    

foto
Vzhledem ke komplikovaným jednáním o znění druhotné legislativy nového nařízení o ekologické produkci se Evropská komise rozhodla navrhnout Radě a Parlamentu odklad účinnosti o jeden rok. Očekává se souhlas obou institucí.

Evropský sektor ekologického zemědělství toto rozhodnutí vítá, jelikož rok navíc poskytne potřebný čas nejen k přijetí kompromisního znění druhotné legislativy, ale současně to sektoru umožní lépe provázat aktivity s požadavky, které vyplynou z evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství, ale i závazků EU vyplývající ze Strategie Farm to Fork, to vše v kontextu víceletého finančního rámce a reformy Společné zemědělské politiky EU.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect