www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Setkání pracovní skupiny IFOAM EU pro střední a východní Evropu

Setkání pracovní skupiny IFOAM EU pro střední a východní Evropu

4.12.18  |    

foto
Při příležitosti konference ICOAS 2018 v rakouském Eisenstadtu (Železně) proběhlo setkání pracovní skupiny IFOAM EU, která má za cíl posílit sektor ekologického zemědělství ve střední a východní Evropě.

Účastníci z jedenácti zemí střední a východní Evropy včetně ČR navázali na předchozí setkání, v rámci něhož identifikovali hlavní společné slabé stránky sektoru v oblasti východní Evropy. Jde zejména o domácí poptávku, vysoké pultové ceny ve srovnání se západní Evropou a nedostatek pracovních kapacit a zkušených pracovníků pro posilování sektoru.

Posledně zmíněná slabá stránka je podstatou dvou podávaných projektů (Promotional Scheme Grant a Visegrad Fund), o jejichž financování by mělo být rozhodnuto zkraje roku 2019. V případě, že alespoň jeden z nich uspěje, účastníci se do něj budou moci zapojit a řešit společné problémy efektivněji.

IFOAM EU má capacity building jako součást své vize. V současnosti je proto členem konsorcia projektu H2020, jehož cílem je odborné školení poradců v EZ. Podstatná část zemí střední a východní Evropy je v tomto návrhu zahrnuta. Všechny tři výše zmíněné projekty by se v případě financování doplňovaly, ale potřeby částečně naplní, i když vyjdou jen některé z nich.

Mimo to zazněla řada iniciativ, které pomohly trh i celý sektor rozhýbat v různých regionech Evropy. Mnohé z nich jsou již nyní k inspiraci zde: euorganic2030.bio. Další jsou průběžně přidávány, přičemž portál je inkluzivní a svojí aktivitou může ostatní inspirovat kdokoli.

Akce s mezinárodním přesahem, které se konají v zemích střední a východní Evropy je také možné propagovat přes distribuční kanály IFOAM EU. Tím by měla být události zajištěna větší publicita tolik pro sektor v tomto regionu potřebná.

Vzhledem k již zmiňovanému nedostatku kapacit v tomto regionu byla diskutována důležitost nové skupiny IFOAM EU s názvem Coms Hub. Jde o pracovní skupinu, která pracuje na komunikaci EZ. Jde jak o pozitivní témata, tak o témata aktuální, kdy je nutná obrana sektoru. Tento nástroj má za cíl jednotně a zejména rychle reagovat na aktuální kauzy a měl by tudíž být užitečný zejména členům IFOAM EU, kde jsou personální zdroje omezené.

Pro více informací, s dotazy či připomínkami se obracejte na Jiřího Lehejčka (ifoam@ctpez.cz).

Štítky:  IFOAM, konference

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect