www.ctpez.czČlánkyČlánkyČTPEZ pro časopis AGROBÁZE › Vyšlo v Agrobázi: Český trh s biopotravinami opět roste

Vyšlo v Agrobázi: Český trh s biopotravinami opět roste

15.6.16  |    

foto
Vývoj trhu biopotravin v ČR v letech 2005 až 2014, vyčíslení dovozu a vývozu biopotravin a určení hlavních míst nákupu biopotravin v ČR. Součástí je informace o projektu „Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect