www.ctpez.czČlánkyČlánkyČTPEZ pro časopis AGROBÁZE › Vyšlo v Agrobázi: Ekonomika českých ekofarem a srovnání se situací v Německu

Vyšlo v Agrobázi: Ekonomika českých ekofarem a srovnání se situací v Německu

6.3.17  |    

foto

Výsledky srovnání ekonomiky ekologického a konvenčního systému hospodařeni na podkladě dat z šetření FADN ČR a Německa. Srovnání příjmů a nákladů zemědělské produkce a výsledků hospodaření pomocí čisté přidané hodnoty (ČPH) jako hlavního indikátoru efektivnosti výroby a stability.

Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect