www.ctpez.czČlánky › Do roku 2030 bude 25 procent půdy v ekologickém zemědělství, rozhodla Evropská komise

Do roku 2030 bude 25 procent půdy v ekologickém zemědělství, rozhodla Evropská komise

21.5.20  |    

foto
Praha, 21. 5. 2020 – Až čtvrtina veškeré zemědělské půdy by do roku 2030 měla být v členských státech Evropské unie obhospodařována ekologicky. Rozhodla o tom na svém včerejším jednání Evropská komise. Vedle toho by se měla posílit poptávka po biopotravinách například prostřednictvím odbytu ve veřejném stravování. Oba cíle jsou součástí aktuálně schválené strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), která je součástí Zelené dohody pro Evropu ( European Green Deal). Odborníci i ekologičtí zemědělci toto rozhodnutí vítají.

Podle odborníků aktuálně čelíme bezprecedentní klimaticko-environmentální krizi. Nástrojem, který tuto krizi má podle nich pomoci zvrátit, je přechod evropského zemědělství na tzv. agroekologii. A právě ekologické zemědělství je důležitý nástroj, jak tohoto přechodu dosáhnout. Evropská komise se v posledních dnech zabývala dvěma novými strategiemi, které mají ekologicky šetrné hospodaření s půdou v jednotlivých členských státech do budoucna podpořit.

“Cíle nových evropských strategií Biodiversity a Farm to Fork, které jsou součástí komplexního balíku opatření zvaného European Green Deal, vítáme. Jak téma biodiverzity, tak i způsob produkce potravin jsou zcela klíčové pro transformaci zemědělského sektoru a posílení odolnosti krajiny, obojí nyní stojí na pomyslné křižovatce. Bude otázkou, jak se ke Green Dealu postaví čeští politici. Víme, že opatření mají podporu i českých farmářů,” uvádí Jiří Lehejček, předseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství a viceprezident IFOAM EU, evropské organizace pro ekologické zemědělství a biopotraviny sledující tuto problematiku na evropské úrovni.

Cílů obou strategií, EU Biodiversity a Farm to Fork, však bude podle odborníků možné dosáhnout jen tehdy, když budou plně zohledněny při jednáních o probíhající reformě Společné zemědělské politiky (SZP). Podle IFOAM je možné dosáhnout do roku 2030 pětadvaceti procentního podílu ekologicky obhospodařované půdy v EU jen tehdy, bude-li SZP účinným nástrojem motivace a pomoci farmářům s přechodem na agroekologické a udržitelnější způsoby hospodaření a bude je odměňovat za jejich příspěvek k veřejným statkům jako je např. ochrana přírodních zdrojů.“

S tím souhlasí i Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO svazu ekologických zemědělců, který k tomu uvádí: “Jako cíl pro další rozvoj ekologického zemědělství v České republice vidím v prvé řadě potřebu přesvědčit sedláky v produkčních oblastech, aby ekologicky hospodařili na orné půdě, na trvalých kulturách atd. A hlavně produkovali.” A dodává: ”Bude klíčové, aby na produkci navázal zpracovatelský průmysl a aby se bio prodávalo jako běžné, nikoli luxusní zboží. A také to, jak se k ekologickému hospodaření postaví stát a to, zda dotačně nebo jinak podpoří tento dražší, ale udržitelnější způsob produkce potravin a stravování.”

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje aktéry z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu, a oborových nevládních organizací. Jejím cílem je vybudování a rozvoj znalostní platformy v oblasti ekologického zemědělství a produkci biopotravin. Byla založena v roce 2009. Aktuálně sdružuje 27 členů včetně předních českých univerzit. Spolu s PRO-BIO svazem ekologických zemědělců je členem IFOAM a IFOAM EU. Více na ctpez.cz.

Kontakty pro média:
Lucie Nemešová, ČTPEZ - média: 602 325 029, lucie(et)storyhunters.cz
Jiří Lehejček, IFOAM (ČR): 732 978 118, ifoam(et)ctpez.cz

Apendix I: Statistiky o ekologickém zemědělství v EU a ČR

Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda v EU (rok 2018):

 • dosáhla téměř 13,8 milionů hektarů
 • tvořila 7,7 % celkové výměry zemědělské půdy v EU
 • její výměra meziročně vzrostla o jeden milion hektarů, tj. 7,6 % (2018/2017)
 • hospodařilo na ní téměř 330 tisíc ekofarem

 

Trh s biopotravinami v EU (rok 2018):

 • je druhým největším jednotným trhem s biopotravinami (po USA)
 • jeho hodnota dosáhla 37,4 miliardy EUR
 • meziročně trh vzrostl o 7,7 % (2018/2017)
 • občan EU v průměru ročně zkonzumuje biopotraviny v hodnotě 76 EUR
 • biopotraviny produkuje celkem 71 tisíc výrobců
 • obchod s biopotravinami zajišťuje 5 tisíc obchodníků

 

Ekologicky obhospodařovaná zemědělská půda v ČR (rok 2019):

 • dosáhla téměř 541 tisíc hektarů
 • tvořila 15,2 % celkové výměry zemědělské půdy v ČR (dle LPIS)
 • její výměra meziročně vzrostla o 18 420 ha, tj. o 3,5 % (2019/2018)
 • hospodařilo na ní 4 690 ekofarem

 

Trh s biopotravinami v ČR (rok 2018):

 • je druhým největším v rámci nových členských zemí
 • jeho hodnota dosáhla 4,4 miliardy korun (173 mil. EUR)
 • meziročně trh vzrostl o 33,0 % (2018/2017)
 • občan ČR v průměru ročně zkonzumuje biopotraviny v hodnotě 416 Kč (16 EUR)
 • biopotraviny produkuje celkem 828 výrobců
 • obchod s biopotravinami zajišťuje přes 1000 obchodníků

 

Další informace o ekologickém zemědělství v EU a ve světě,
včetně infografik, v českém jazyce: ZDE

Další informace v anglickém jazyce: ZDE

Další informace o EZ v ČR: ZDE

Strategie ke stažení:

F2F: ZDE a příloha ZDE

Biodiversity: ZDE

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect