www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Ekozemědělství a životní prostředí

Vyšlo v Zemědělci: Ekozemědělství a životní prostředí

9.7.12  |    

foto
V současné době probíhá i v České republice příprava Programu rozvoje venkova (PRV) po roce 2013. Pracovní skupinu Přírodní zdroje, jejíž součástí je podskupina Ekologické zemědělství, koordinuje ÚZEI. Základem pro diskusi je legislativní návrh pro společnou zemědělskou politiku po roce 2013 Evropské komise, který s podporou ekologického zemědělství (EZ) nadále počítá, a to zejména pro benefity, které přináší tento způsob hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí.
Ještě je třeba vyjasnit, jak bude podpora ekozemědělství vázána na povinný „greening“ v prvním pilíři a kde bude místo EZ v novém PRV. Konkrétní strukturu podpory si musí každý členský stát navrhnout a následně před komisí obhájit sám. Nyní proto přinášíme souhrn toho, jak je vztah ekologického zemědělství k životnímu prostředí zakotven v současném nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a jaké jsou jeho hlavní přínosy ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí a ke krajině.
Příloha:  Celý text článku [257.3 kB, pdf]
Článek Zemědělec [995.2 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect