www.ctpez.czČlánky › Infoservis z IFOAM EU: únor 2020

Infoservis z IFOAM EU: únor 2020

14.2.20  |    

foto
Jak používat ekoschémata? Ekologické zemědělství v číslech, zohledňování skutečné ceny jídla, udržitelnost jako hlavní politický cíl nové Komise a EZ jako prostředek. EZ jede;)

1) Nová Evropská Komise v čele s Ursulou von der Leyen si poprvé v historii stanovila udržitelnost a klimatickou agendu coby svojí prioritu. Součástí tohoto plánu je tzv. „European Green Deal - EGD“, který v širším kontextu představuje, jak této priority dosáhnout. Ekologické zemědělství je několikrát explicitně zmíněno jako součást řešení:

- vyšší podíl biozeleniny a bioovoce ve stravě Evropanů,

- zvyšování ekologicky obhospodářovávané výměry,

- národní strategické plány by se měly zaměřit na udržitelné praktiky, jako například na ekologické zemědělství

 

Součástí EGD je tzv. „Farm to Fork Strategy“, jejímž cílem je vytvoření férových, zdravých a environmentálně příznivých potravinových řetězců. Přestože kompletní roadmap je očekávaná až na jaře 2020 již nyní je zřejmé, že ekologické zemědělství bude tvořit páteř tohoto přístupu.

 

2) IFOAM EU, Institute for European Environmental Policy a FiBL publikovali report, ve kterém vysvětlují, jak nejúčelněji využívat ekoschémata SZP pro podporu skutečně udržitelného evropského zemědělství.

 

3) Na své pravidelné prezentaci při zahájení Biofachu prezentovali ředitelé IFOAM OI a FiBL nejnovější statistiky světového EZ. Certifikováno je nyní 71,5 mil. ha půdy (2 mil. ha meziroční nárůst), prodeje jsou na historickém maximu, na světě je 2,8 mil. ekologických zemědělců, v 16 zemích světa má EZ více než 10% zemědělské půdy. Celá zpráva zde.

 

4) IFOAM EU publikoval poziční dokument k problematice „Ekologické zemědělství a Agroekologie“. Dokument přináší shrnutí udržitelných přístupů, motivací, podpory biodiverzity a „low-carbon“ hospodaření v kontextu současné Evropy. Ke stažení v příloze.

 

5) IFOAM Organics International vypisuje třetí ročník „Organic Farming Innovation Awards“. Možnost nominovat projekty trvá do 1. dubna 2020 zde.

 

6) IFOAM Organics International představil zásady přechodu na zemědělství zohledňující skutečnou cenu. Stejné problematice se věnuje krátké video iPES-Food.

 

7) IFOAM EU zve na 14. ročník European Organic Congress, který se tentokrát uskuteční v nedalekém Berlíně, při příležitosti zahájení německé předsednictví 1. – 2. července 2020. Program bude teprve zveřejněn, ale předpokládá se, že ústředním tématem bude reforma společné zemědělské politiky EU. Valná hromada IFOAM EU se uskuteční vpředvečer kongresu 30.6.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect