www.ctpez.czČlánky › Infoservis z IFOAM Organics Europe: červenec 2020

Infoservis z IFOAM Organics Europe: červenec 2020

3.7.20  |    

foto
Předpokládaný odklad účinnosti nařízení o ekologické produkci; nové předsednictvo a název IFOAM Organics Europe.

1) V Evropské Komisi se s největší pravděpodobností znovuotevře základní dokument nového nařízení o ekologické produkci (2018/848), tak aby mohl být v rámci Trialogu změněn paragraf o nabytí účinnosti. Vzhledem k pandemii Covid-19 se dále zkomplikovalo přijímání druhotné legislativy a přestává být reálné, že se podaří se shodnout na jejím znění. Očekávaný odklad účinnosti se proto předpokládá na 1.1. 2022.

2) IFOAM Organics International nabízí pozici Senior Academy Manager. Jde o práci na jednom z pilířů existence organizace - budování kapacit. Více informací zde.

3) Letošní valná hromada IFOAM EU i European Organic Congress proběhly on-line. Kongresu se zúčastnilo více než 500 návštěvníků. Valná hromada IFOAM EU si zvolila nové předsednictvo s tříletým mandátem. Staronovým prezidentem se stal Jan Plagge.

4) Byla představena nová identita evropské organizace ekologického zemědělství. IFOAM EU nese nově název IFOAM Organics Europe, nové je i logo (v záhlaví článku) a webové stránky https://www.organicseurope.bio/

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect