www.ctpez.czČlánky › Kniha Organic agriculture towards sustainability

Kniha Organic agriculture towards sustainability

16.10.14  |    

foto
Kniha Organic agriculture towards sustainability, kterou vydalo nakladatelství Intech, se v širokém tématickém záběru věnuje ekologickému zemědělství a jeho přínosům k ekologické udržitelnosti. Kniha shrnuje výsledky aktuálních vědeckých výzkumů a v jedenácti samostatných kapitolách se zabývá významem ekologického zemědělství a jeho vztahu k udržitelnosti agroekosystémů a sociálních komunit, srovnáním dopadů ekologického a konvenčního zemědělství na životní prostředí, ekologickou rostlinnou produkcí či ochranou rostlin v ekologickém zemědělství. 

Autory kapitoly "Environmentální aspekty ekologického zemědělství" (Environmental Aspects of Organic Farming) jsou Ing. Jan Moudrý PhDr. a Prof. Ing. Jan Moudrý CSc. z katedry agroekosystémů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kniha je v angličtině a je možné si ji tištěnou objednat na orders@intechopen.com, případně ji v elektronické podobě stáhnout zde.
Organic Agriculture Towards Sustainability, editace Vytautas Pilipavicius, ISBN 978-953-51-1340-9, 282 stran, Publisher: InTech, kapitoly publikovány ke stažení May 07, 2014

Z kapitoly Environmentální aspekty ekologického zemědělství

více show
Souvisí s členy:  JU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect