www.ctpez.czČlánky › Komentář k návrhu koncepce IFOAM EU k nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020

Komentář k návrhu koncepce IFOAM EU k nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020

10.1.18  |    

Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL (Švýcarsko) vypracoval komentář k návrhu koncepce IFOAM EU k nové podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Zabývá se v něm vyhodnocením stávající odborné literatury týkající se účinnosti současné SZP pro poskytování veřejných statků v oblasti potravin a zemědělství s kritickým zaměřením na metodologii a nejdůležitější výzkumné otázky vyplývající z těchto studií.

Součástí komentáře jsou i doporučení ke zvýšení účinnosti politiky k naplňování environmentálních, ale i socioekonomických cílů a zajištění udržitelného rozvoje. Jedná se mimo jiné o přechod na AEO zaměřených na výsledek a začlenění hodnocení udržitelnosti do SZP.
ČTPEZ vypracovala překlad tohoto materiálu, který vám nyní nabízíme.

Směrem k novému modelu plateb za veřejné statky pro odměňování zemědělců v rámci SZP po roce 2020

Towards a new public goods payment model for remunerating farmers under the CAP Post-2020

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect