www.ctpez.czČlánky › Kontrola a certifikace biopotravin

Kontrola a certifikace biopotravin

1.1.11  |    

foto
V médiích a mezi veřejností se dnes často vyskytuje celá řada chybných tvrzení a nepřesností o ekologickém zemědělství a zvláště o biopotravinách. Je až pozoruhodné, s jakou houževnatostí se tyto často neodborné a špatně podložené úvahy a názory opakovaně vyskytují ve veřejné diskuzi již řadu let a zvyšují tak dezorientaci konzumentů.

Ekologické zemědělství se v České republice začalo rozvíjet až od roku 1990. Ve srovnání se západní Evropou je to zhruba o 20 let později. Rozvoj ale probíhal rychlým tempem, takže se dá konstatovat, že situace je dnes srovnatelná s většinou zemí EU. Hůře srovnatelné jsou ale problémy a nedostatky, které jsou pro každou zemi více specifické.

Uzákoněná pravidla ekologického zemědělství mají za cíl dosažení maximálně možných ohledů k prostředí, chovaným zvířatům a zdraví konzumentů. Ve společnosti tržního charakteru působí konzumenti jako rozhodující faktor. Pro zachování důvěry konzumentů v biopotraviny jsou u biopotravin aplikovaná mnohem přísnější pravidla, než u konvenčních. Všechny potraviny, konvenční i biopotraviny, podléhají kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR a Hygienické služby.

více show
Štítky:  argumenty

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect