www.ctpez.czČlánky › Databáze Organic Eprints

Databáze Organic Eprints

14.6.12  |    

foto
Organic Eprints (www.orgprints.org) je otevřená mezinárodní databáze výstupů a projektů výzkumu v oboru ekologického zemědělství. V archivu jsou kompletní dokumenty v elektronické podobě, bibliografické údaje, abstrakty a další metadata. Kromě toho je v databázi možno ukládat a vyhledávat informace o organizacích nebo projektech souvisejících s ekologickým zemědělstvím.

Databáze je nástrojem pro další rozvoj výzkumu ekologického zemědělství, její hlavní cíle jsou:

  • podpora komunikace,
  • zlepšení přesunu výsledků výzkumu do praxe,
  • dokumentace aktivity výzkumu.

Archiv je mezinárodní. Je možné ukládat nejrůznější druhy výstupů, od vědeckých článků, sborníků a posterů, reportů, knih i jednotlivých kapitol, článků v časopisech, webových aplikací, až po informace o projektech.

Do databáze denně zavítá na pět tisíc návštěvníků.

Jediným kritériem pro přijetí článku do databáze je souvislost dokumentu s výzkumem v oboru ekologického zemědělství, konečná verze dokumentu a správnost informací. Akceptované jsou všechny jazyky, ale doporučuje se vždy přikládat anglický abstrakt a klíčová slova.

Organic Eprints umožňuje volný přístup k informacím o výsledcích výzkumu.

Výzkumníci a výzkumné instituce mohou prezentovat své výsledky širokému publiku. Otevřený přístup umožňuje budovat mezinárodní výzkumné sítě.

Doporučení pro ukládání dokumentů do Organic Eprints:

  • klíčová slova a abstrakt uvádět v češtině a angličtině
  • dokument ponechávat veřejně přístupný
  • do databáze vkládat i informace o běžících projektech
  • pokud byl článek uveřejněn ve sborníku, ověřit si, jestli není sborník již v databázi uveden (v takovém případě samostatný článek už do databáze nevkládat).

Sdílejte své výsledky a dejte o sobě vědět ve světě ekologického zemědělství!

www.orgprints.org

Dotazy ohledně práce s databází můžete směřovat na: info@ctpez.cz

Národním editorem databáze je Ing. Miloslava Hilgertová, ČTPEZ.
Kontakt: info@ctpez.cz, tel.: 603 545 697

Příloha:  Manuál k databázi - anglicky [2.2 MB, pdf]
Manuál k databázi - česky [2.4 MB, pdf]
Letáček [920.4 kB, pdf]
Štítky:  výzkum

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect