www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Metodika nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci

Vyšlo v Zemědělci: Metodika nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bio-produkci

1.12.14  |    

foto
Problematika likvidace skladištních škůdců je jedním z diskutovaných témat ekologického zemědělství. Jak praxe ukazuje, jsou prostory skladů vedle dopravních systémů jedním z nejčastějších míst kontaminace rezidui pesticidů v ekologickém systému hospodaření. Systém nechemické inaktivace skladištních škůdců je jednou z možností, která by mohla napomoci tuto situaci změnit. Metoda využívající zařízení, které umožňuje vakuovat uzavřený velkoobjemový vak se zrninou bez vakuové komory, je oproti stávajícím způsobům výrazně levnější a je vhodná zejména pro malé zpracovatele.

Výzkumný projekt probíhal v rámci projektu QI101B088 v programu Výzkum v agrárním sektoru (VAK), MZe a podílely se na něm Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Agrotest fyto, s.r.o., PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. V září letošního roku získal tento výzkumný projekt „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014“.

Cílem projektu bylo vyzkoumat, vypracovat a ověřit novou šetrnou nechemickou metodu hubení hmyzích škůdců skladovaných zrn ekologického zemědělství, která by přispěla ke zdokonalení systému ochrany skladovaných zásob a zároveň k minimalizaci rizik výskytu škodlivých vlivů. Podstatou navrhovaného ošetření je likvidace škůdců pouze fyzikálními metodami v suchých potravinách. Byly hledány sekvence střídavého ošetření pomocí vysokého podtlaku a zákonem povolených plynů, případně jejich směsí, za atmosférického tlaku. Z testovaných variant byla vybrána jako nejúčinnější a zároveň nejekonomičtější kombinace vzájemného působení vakua a kyslíkového absorbéru. Tato metoda zcela nahrazuje chemické ošetření skladovaných zrnin, případně jiných potravin. Podstatou metody je vytěsnění kyslíku z uzavřeného prostředí, a tím usmrcení škůdce. Tato metoda na rozdíl od užívaných metod v zahraničí (vysoký přetlak CO2 vyžadující velmi nákladné zařízení a přísná bezpečnostní opatření) je jednoduchá, levná a z hlediska bezpečnosti práce neriziková. Je určena pro malé a střední výrobce potravin, kteří nechtějí, případně nemohou používat chemické metody ošetření obilovin proti škůdcům. Metoda je velmi flexibilní, vyžaduje nízké pořizovací náklady s předpokládanou malou náročností na obsluhu. Rozšíření této metody by mohlo napomoci výrobcům potravin účinně a levně řídit kvalitu potravin, minimalizovat náklady podniků, což je důležité především ve vztahu k zákazníkům a obchodním řetězcům. Jde o jednu z mála použitelných a levných metod pro výrobce a zpracovatele biopotravin.

Video s názornou ukázkou postupu na youtube

Text byl zveřejněn v Týdeníku Zemědělec dne 15.12. 2014. a v Bioměsíčníku leden 2015, články si můžete prohlédnout níže v přílohách.
Souvisí s členy:  PRO-BIO Obchodní společnost , VÚRV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect