www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Možnosti spolupráce mezi ekozemědělci

Vyšlo v Zemědělci: Možnosti spolupráce mezi ekozemědělci

5.2.15  |    

foto
V loňském roce jsme v rámci dvouletého projektu Pokusnictví a vzdělávání v polních podmínkách (OFEOF, On–farm Education Towards Organic Farmers) zorganizovali exkurze do partnerských zemí - Lucemburska, Rakouska a Maďarska. O zkušenostech se vzděláváním a výzkumem, které probíhají přímo na ekologických farmách, se můžete dočíst v článku, který vyšel 26.1. v Týdeníku Zemědělec.
Spolupráce zemědělců s odborníky i mezi sebou navzájem je klíčem k úspěchu jednotlivců i celého sektoru. Pokud je spolupráce dobře uchopena, mohou být zemědělci ti, kdo pomáhají určovat, na co se soustředí výzkum v daném oboru. S cílem poznat pokusnictví v polních podmínkách a možnosti sdílení zkušeností v ekologickém hospodaření v loňském roce uspořádala ČTPEZ několik cest za poznáním zemědělských dovedností v zahraničí a to v rámci projektu OFEOF (On–farm Education Towards Organic Farmers). Partnery dvouletého projektu jsou ČR (ČTPEZ jako koordinátor), Maďarsko (ÖMKi), Rakousko (FiBL) a Lucembursko (IBLA). V každé z těchto zemí postupně budují vlastní síť pro přenos zkušeností s ekologickým hospodařením.

 

Možnosti spolupráce jsou různorodé
Nejlépe propracovaná síť pro pokusnictví a sdílení zkušeností je v Rakousku. BIONET se stal před několika lety inspirací i u nás a o jeho založení usiluje ČTPEZ. Rakouský BIONET založili poradci a výzkumníci v roce 2005. Jedním z důvodů bylo praktické ověření (mezi)národních výsledků výzkumu a jejich přizpůsobení místním podmínkám. Druhým důvodem bylo vyhodnocení znalostí zemědělců a šíření informací. Důležitým krokem rozvoje sítě bylo propojení zemědělců, poradců a výzkumníků do pracovních skupin tak, aby informace proudily všemi směry. Např. pracovní skupina pro pěstování zeleniny prakticky koordinuje národní výzkum.

 

víceshow

 

Obr. 1
Ochutnávka rezistentních odrůd v řízené degustaci pro účastníky workshopu v Maďarsku. Nejlépe hodnocené byly odrůdy Balatoni Rózsa a Démon. Foto: Archiv ČTPEZ

 

Obr. 2
Mezinárodní účastníci workshopu v Maďarsku na ekologickém zelinářství Három Kaptár v Tahitótfalu. Foto: Archiv ČTPEZ

 

Obr. 3
Brambory připravené k dodávce zákazníkům v Budapešti. Foto: Archiv ČTPEZ

 

Obr. 4
Polní pokusy - ověřování odrůd obilí vhodných pro ekologické zemědělství na ekofarmě v Lucembursku. Foto: Archiv ČTPEZ
Příloha:  Týdeník Zemědělec č.4/2015 [1 MB, pdf]
foto
foto
foto
foto

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect