www.ctpez.czČlánky › Vyšlo v Zemědělci: Možnosti uplatnění systému povrchového mulčování u brambor

Vyšlo v Zemědělci: Možnosti uplatnění systému povrchového mulčování u brambor

9.4.13  |    

foto

V současné době je pěstování brambor u řady podniků čím dál častěji okrajovou záležitostí (a to i na Vysočině). I přesto se snažíme nacházet, ověřovat a prezentovat postupy, které by postavení této komodity upevnily. Hledáme alternativy, neboť současný stav vede ke snižování ploch, produkce, a tím i soběstačnosti u této plodiny. 

Z pohledu často přebujelé ochrany polních plodin poněkud zapomínáme chránit to nejcennější, a to je půda. Naší snahou je představit další, u nás zatím spíše netradiční způsoby ochrany půdy, které lze uplatňovat v rámci GAECu či jako možný způsob regulace plevelů a patogenů v pěstebních systémech, kde nelze využít pesticidy. Právě systém ekologického zemědělství je hlavní cílovou oblastí pro tyto postupy, neboť ochrana půdy je zde jedním z hlavních úkolů. Komplexní a zodpovědný přístup při uplatňování půdoochraných postupů je vždy nutné přesně upravit dle konkrétních podmínek tak, aby tyto postupy opravdu vedly ke snížení rizika eroze. Cílená aplikace rostlinných mulčovacích materiálů (nejčastěji řezané slámy, travní, senážní hmoty a dalších) na povrch půdy může přispět také k dodávce a ke zlepšení bilance organických látek v půdě.

Příloha:  Článek Zemědělec [996.9 kB, pdf]
Celý text článku [191.7 kB, pdf]
Souvisí s členy:  ČZU

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect