www.ctpez.czČlánky › Mundus Vini Biofach: Zlatá medaile pro biovíno z České republiky. Úspěch i pro 950 ha vinic bez syntetických pesticidů

Mundus Vini Biofach: Zlatá medaile pro biovíno z České republiky. Úspěch i pro 950 ha vinic bez syntetických pesticidů

26.2.16  |    

foto
Rýnský ryzlink z vinařství Lenky Kadubcové z Lipova na Hodonínsku získal zlatou medaili v prestižní mezinárodní soutěži biovín Mundus Vini Biofach. Ocenění je dalším potvrzením, že přechod českých a moravských vinařů na ekologický systém přináší výsledky. Bonusem je nejen vysoce kvalitní víno, ale i 950 ha vinic bez syntetických pesticidů a hnojiv v nejexponovanějších vinařských oblastech Moravy.

Letošního ročníku, jehož výsledky byly vyhlášeny 10. 2. na Biofachu, se zúčastnili soutěžící z 15 zemí s téměř pěti sty vzorky biovín. Rýnský ryzlink z rodinného vinařství Kadubcových získal zlatou medaili v kategorii bílých polosladkých vín. Vinařství Kadubcových zopakovalo svůj úspěch již podruhé, první zlatou medaili získali za svůj rýnský ryzlink v roce 2012.

Mundus Vini Biofach patří svým rozsahem mezi největší soutěže v kategorii bio vín v Evropě a výsledky jsou každoročně vyhlašovány na mezinárodním veletrhu biopotravin a ekologického zemědělství BIOFACH v Norimberku. Vína jsou zde hodnocena standardně v pěti kategoriích (tichá, šumivá, perlivá, sladká a fortifikovaná) a posuzována dle mezinárodního 100 bodového systému International Organisation of Vine and Wine (OIV). Ocenění je možné získat ve stupních velká zlatá, zlatá a stříbrná medaile. Od roku 2000 je součástí prestižní mezinárodní soutěže vín Mundus Vini, která patří mezi nejvýznamnější v Evropě.
Jako bio vinaři, je pro nás nejdůležitější práce přímo na vinohradu. Kvalita vína vzniká tam, ve sklepě už zasahujeme minimálně. Ekologické hospodaření je způsob, jak zajistit, že půda na vinohradech bude zdravá i pro další generaci,“ popisuje způsob práce vinařka Lenka Kadubcová, která ocenění považuje za důkaz, že jdou správnou cestou.

Důvodem k přechodu je kvalita vína i půdy

Zájem našich vinařů o ekologii v posledním desetiletí výrazně stoupá. V roce 2004 jich u nás hospodařila necelá desítka, ke konci roku 2014 již 89 vinařů ekologicky obhospodařovalo zhruba 950 ha vinic, 59 z nich mělo certifikovanou výrobu biovína. Za rozmachem stojí nejen optimálnější nastavení dotací, ale i přístup k novým technologiím. Díky nim, na rozdíl od 90. let, ekologicky hospodařící vinaři již neriskují ztrátu úrody zničením hroznů houbovými chorobami; na kvalitnější úrovni je také poradenství. „Častým důvodem k přechodu českých a moravských vinařů je snaha zabezpečit na vinicích dlouhodobě údržbu a zvyšování půdní úrodnosti,“ vysvětluje Ing. Milan Hluchý, předseda Ekovínu, Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína, a jeden z hlavních propagátorů šetrných zemědělských přístupů v České republice. „Promyšlený ekologický systém hospodaření vinařům zajišťuje strukturní, vododržnou půdu, která poskytuje révě jak dostatek vláhy, tak potřebné živiny. Výsledkem jsou stabilní výnosy vysoce kvalitních hroznů, z nichž je možno ve sklepě vyrobit naprosto jedinečná vína, která dokáží obstát v segmentu nejkvalitnějších vín“ komentuje Ing. Milan Hluchý propracovanou péči o půdu, která v ekologii představuje základ celého systému, a to nejen ve vinohradnictví, ale i na orné půdě či v sadech. Důkazem úspěšnosti tohoto přístupu jsou i ocenění vín vinařství rodiny Kadubcových.

Přestože je systém ekologického vinohradnictví považován za podstatně náročnější, co se týče úrovně vědomostí, zkušeností a schopností strategického uvažování, je dnes vnímán jako jeden z efektivních způsobů, jak dále zvyšovat kvalitu produkovaných vín, a tím i svou konkurenceschopnost v kategorii nejkvalitnějších vín.

Rozvoj ekologického vinohradnictví u nás kopíruje trend ve světě, plocha světových bio vinic se za poslední dekádu více než ztrojnásobila. (více o statistice v doplňující informaci).

Základní rozdíly: Biologická ochrana namísto chemie a promyšlená prevence

Jedním z hlavních rozdílů v ekologickém a konvenčním (případně integrovaném) vinohradnictví je nahrazení syntetických ochranných prostředků rostlin za biologickou ochranu. Základem je kombinace špičkových moderních technologií, jako je matení samců škodlivých obalečů feromony, indukce obranných mechanismů révy přírodními elicitory spolu s jednoduchými preparáty typu přípravků na bázi bikarbonátů, rostlinných olejů či draselného mýdla. Spolu s kombinací aplikací klasických fungicidů na bázi síry a mědi, které jsou povoleny i v ekologickém zemědělství, je výsledkem vysoce funkční systém ochrany.

Změna přístupu k půdě

Dalším výrazným rozdílem oproti konvenčnímu hospodaření je péče ekologicky hospodařících vinařů o půdu. Kvůli desítkám let používání pesticidů a minerálních hnojiv ve vinicích jsou půdy, a to nejen vinic, těžce poškozeny rezidui pesticidů, těžkých kovů a dalších cizorodých látek. O půdní organismy dlouhodobě ochuzované půdy tak mají obecně nižší podíl organické hmoty a tedy i humusu a jsou v nich výrazně nevyrovnané poměry živin. Ztráta života v půdě pak znamená ztrátu úrodnosti, která je bezpodmínečně nutná pro zdravou a kvalitní produkci. Dnes je v biovinicích samozřejmé střídavé ozelenění pruhů meziřadí druhově bohatým porostem bylin, který dlouhodobě zvyšuje půdní úrodnost a zvyšuje diverzitu jak užitečných, tak indiferentních organizmů. Část meziřadí je, většinou na podzim, osévána luskoobilnými směskami, které poutají od konce léta do jara dusík a další živiny, a v době, kdy réva tyto živiny potřebuje, je směska pokosena, případně zadiskována, čímž jsou révě dodány potřebné živiny. Kombinací vermikompostů, kde jsou zpracovávány výlisky hroznů, a aplikacemi bakteriálních hnojiv poutajících vzdušný dusík a uvolňujících z rostlinám nepřístupných vazeb draslík a fosfor, dokáží dnes vinaři optimalizovat výživu révy mnohem šetrněji, než aplikací běžných minerálních hnojiv (minimální zatížení spodních vod dusíkem a ostatními živinami, minimalizace spotřeby energie pro výrobu hnojiv).

Problematika půdní úrodnosti je v České republice jedním z významných zemědělských témat, k jehož řešení může ekologické zemědělství svými šetrnými přístupy (zejména na orné půdě a trvalých kulturách jako jsou sady a vinohrady) zásadně přispět.

Kontakty:
Ekovin (Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína) Ing. Milan Hluchý PhD, předseda, mob: 603 543 109, predseda@ekovin.cz
Ing. Richter Tomáš, tajemník, mob: 737 578 081, richter@ekovin.cz www.ekovin.cz


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Informace o Rodinném vinařství Kadubcovi

Rodinné vinařství Kadubcových se nachází na Hodonínsku a své vinohrady o rozloze cca 10 ha. Vedle tradičních odrůd Rulandské šedé, Sylvánské zelené, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Merlot a Svatovavřinecké pěstují odrůdy Hibernal a Neronet. Soustředí se zejména na produkci bílých a růžových vín se zaměřením na přívlastková vína, ledová a slámová vína s vysokým stupněm cukernatosti. V ekologickém systému hospodaří od roku 2009, hlavním důvodem k přechodu bylo zachování a zlepšování půdní úrodnosti. Kladou velký důraz na práci na vinici a ve výrobním procesu minimalizují užívání antioxidačních a čeřících přípravků. www.vinozhornacka.cz

Informace o oceněném vínu:

Rýnský ryzlink 2014, 0,75 l Vinařská podoblast: Slovácká, Odrůda: rýnský ryzlink, Ročník: 2014, Cukernatost: 19,00 g/l Acidita: 8,8 g/l, Alkohol: 12,00 %, Optimální teplota pro servírování: 8 - 10°C Bílé víno slámové barvy s jemnou vůní po sušených hruškách, v chuti harmonické, komplexní s lehkým tělem, vyváženou kyselinou a s příjemnou medovou dochutí. Víno je vhodné k archivaci.
Hodnocení v soutěži: https://www.meininger.de/en/wine/2014-ryzlink-rynsky-morava-rheinriesling

Kontakt:

Rodinné vinařství Kadubcovi, Lipov (Hodonín) Ing. Lenka Kadubcová, mob: 737 313 621, vinozhornacka@seznam.cz, www.vinozhornacka.cz

Statistika: Ekologické vinohradnictví ve světě

V celém světě je za posledních dekádu zaznamenán výrazný nárůst zájmu o ekologický způsob vinohradnictví. V roce 2004 bylo v ekologickém režimu ošetřováno 87 577 ha světových vinic. V roce 2013 byla jejich plocha více než trojnásobná - 311 595 ha, což představuje 4,6 % z celkové plochy vinic na světě. Podíl ekologicky obhospodařovaných vinic v Evropě (258 tisíc ha) činí 6,6 % z celkové plochy evropských vinic. Země s jejich největší plochou jsou Španělsko (83 932 ha), Francie (64 610 ha) a Itálie (67 937 ha), tyto země patří také společně s Belgií a Rakouskem mezi země s nejvyšším podílem biovinic (od 8,5- 12,7 %) v Evropě. Více než třetina světových ekologicky obhospodařovaných vinic je v přechodném období, v budoucnu tak lze počítat s dalším nárůstem nabídky v tomto sektoru. (Zdroj: The World of Organic Agriculture 2015, Fibl)

Ekologické vinohradnictví na Hodonínsku

V okrese Hodonín se nachází 122,24 ha ekologicky obhospodařovaných vinic (buď již certifikovaných či v přechodném tříletém období), na kterých hospodaří 17 vinařů či vinařských podniků. Deset z nich mí certifikaci na výrobu bio vína.

Doporučená literatura:

Trioli, G., Hofmann, U.: 2009, ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, Ekovín Brno, 233 s. Hluchý, M. a kol.: 2008,
Ochrana ovocných dřevina révy vinné v ekologické a integrované produkci, Biocont Laboratory, Brno, 498 s. Legislativa: Ekologické vinohradnictví i pravidla pro výrobu bio vín jsou definována v evropském nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologickém zemědělství, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a nařízení Komise (ES) č. 203/2012, v České republice dále zákonem 242/2000 Sb.

Souvisí s členy:  Biocont Laboratory, s.r.o.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect