www.ctpez.czČlánky › Není půda jako půda, některá je zdravá

Není půda jako půda, některá je zdravá

22.2.14  |    

foto
Právě vychází další z praktických příruček, které pro ekologické zemědělce pravidelně vydává Bioinstitut, tentokrát zaměřená na metody šetrné péče o zemědělskou půdu.

Praktická příručka určená zemědělcům se zájmem o šetrné formy hospodaření seznamuje s pojmem půdní úrodnosti, základními způsoby zjišťování kvality půdy v praxi a doporučeními pro uchovávání a zvyšování půdní úrodnosti. Vědecké poznatky doplňují praktické zkušenosti ekologických zemědělců s řadou konkrétních postupů a metod z praxe (hospodaření s humusem, volba vhodných osevních postupů, zelené hnojení, podpora doprovodné flóry, ochrana před půdní erozí apod.). Příručka poukazuje na význam šetrných zemědělských technik a postupů a jejich roli jako alternativy plošné chemizace či použití těžké mechanizace.

více show
Příloha:  Příručka Základy půdní úrodnosti [1.9 MB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect